Formidlingsprisen til professor Sidsel Lied

Formidlingsprisen til professor Sidsel Lied

Professor Sidsel Lied ble den verdige vinneren av høgskolens pris for formidling for 2015 og mottok diplom, blomster og stipend på 25 000 kroner av prorektor for forskning Jørgen Klein. 

Høgskolens pris for formidling for 2015 ble tildelt professor Sidsel Lied ved Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap. Hun fikk prisen for sin formidling fra forskningen på minnematerialet etter terrorhandlingene 22. juli. 

Sidsel Lied har i en årrekke vært et av høgskolens mest profilerte ansikter utad og er en aktiv formidler av sin forskning gjennom flere media. De siste årene har hun gjort seg særlig bemerket gjennom sin forskning på 22. juli-materialet og prosjektet «Kritiske hendelser, verdier og nasjonal identitet» som hun var initiativtaker til.

I håndteringen av dette materialet står Lied fram som en engasjert og uredd forskningsformidler. Hennes bidrag til 22.juli-forskningen er betydelig og hun har etablert seg som en forsker som media benytter seg av som en ekspert på området.

Harald Normann Løken og Ingebjørg Stubø, som står bak nominasjonen av Sidsel Lied, trekker også frem Lieds rolle som aktiv pådriver for å dra studenter inn i egen forskning, og mener dette har en viktig formidlingsside.

Tildelingskomiteen slår fast at det er en formidler med stor integritet som mottar Formidlingsprisen 2015. Måten hun har behandlet et stort og vanskelig materiale, et materiale som berører en hel nasjon, er en inspirasjon for andre forskere. Gjennom sitt lange engasjement for forskning har hun også bidratt til å gi RLE-faget ved Campus Hamar et ansikt utad. 

Sterkt materiale

Prisvinneren kunne fortelle om mange sterke og følelseladde øyeblikk underveis i forskningen på det omfattende 22. juli-materialet.

-Det er spesielt å forske på materialet som unge mennesker og barn har skrevet og tegnet etter dramaet 22. juli, og mer enn én gang har jeg måttet sitte med lommetørkleet i arbeidet med stoffet, fortalte Lied under mottakelsen av prisen. 

Vanskelig komitearbeid

Komiteen som har jobbet med å kåre en vinner av årets formidlingspris har hatt en svært vanskelig oppgave.

-At vi har hatt en vanskelig jobb med å velge blant mange svært gode kandidater ser vi på med stor glede! Det vitner om at det jobbes godt med forskning og forskningsformidling ved høgskolen. Den skarpe konkurransen gjør at vi har en meget verdig vinner, sier prorektor for forskning, Jørgen Klein, som ledet tildelingskomiteen.

Det var nominert 6 kandidater til prisen:

  • Professor Sidsel Lied for formidling fra forskningen på minnematerialet etter 22. juli
  • Forskergruppa om Alf Prøysens forfatterskap for omfattende formidlingsvirksomhet
  • Nestleder Kristin E. Gangås for hennes initiativ til Ulvekaffen på Evenstad
  • Professor Bård Tronvoll for formidling innen markedsforskning
  • Stipendiat Marius Hassve for blant annet utstrakt foredragsvirksomhet om Evenstads forskning
  • Førsteamanuensis Knut Ståle Hauge for initiativet til og formidlingen rundt «Haugesamlingen – det pedagogiske kildematerialet»

Om prisen

Formidlingsprisen deles ut til en person eller et fagmiljø som på en forbilledlig måte har formidlet sin forskning eller sitt faglige eller kunstneriske utviklingsarbeid, enten til allmennheten eller til ulike brukergrupper i arbeids- og samfunnsliv. Tildelingskomiteen fatter sin beslutning basert på den nominertes forsknings- og formidlingsresultater slik de er registrert i det nasjonale forskningsinformasjonssystemet Cristin de siste tre årene, samt forslagstillernes begrunnelse.

Komiteen har bestått av prorektor for forskning Jørgen Klein, leder av høgskolebiblioteket Anna Løken, høgskolelektor Mona Strand, professor Ragnfrid Kogstad, kommunikasjonssjef Frode Skår og leder for Studentorganisasjonen i Hedmark Stian Aanerud. Rådgiver FoU Stian Torjussen har vært komiteens sekretær.

Formidlingsprisen 2015 ble delt ut i anledning høgskolens årsfest 17. september.