Flerkulturelt forum: barn på flukt

Kari Gellein

17. mars inviterer flerkulturelt forum til Kari Gelleins foredrag Barn på flukt – barnas egne tanker og refleksjoner

I foredraget "Barn på flukt – barnas egne tanker og refleksjoner" vil Kari Gellein snakke om barnas egne tanker og refleksjoner om det å være på flukt, og også barns rettsikkerhet i lys av behovet for innvandringsregulering.Barn på flukt er et viktig tema for profesjonsutøvere i alle utdanningsinstitusjoner i Norge. Det  siste halvåret har flyktningestrømmen fra land som Syria, Irak, Afghanistan og Eritrea preget mye av nyhetsbildet. Hva vet vi egentlig om barns opplevelser av det å være på flukt og søke asyl? Og hvordan kan nåværende og fremtidige barnehagelærere, grunnskolelærere, og også andre profesjonsutøvere, bruke slik kunnskap i sin praksis?

Kari Gellein er både skribent, debattant, samfunnsviter og pedagog. Med bakgrunn i utdanning innen flerkulturell forståelse/pedagogikk har hun lang og bred erfaring i arbeid med minoriteter og minoritetsspørsmål i undervisningssammenheng. Hun har tidligere jobbet med enslige mindreårige i asylmottak. I 2012 utgav hun boken «Jeg liker Norge, men Norge liker ikke meg. Et møte med lengeværende barn i norske asylmottak» sammen med fotograf Tine Poppe. Basert på besøk hos 28 barn på 10 ulike asylmottak i Norge formidler de i denne boken barns tanker og refleksjoner om den vanskelige situasjonen de befinner seg i.

 

Tid og sted: 17. mars kl. 12-13 i auditorium 1, Campus HamarAlle studenter, ansatte og andre interesserte er velkommen