Flerkulturelt Forum 10.april: Iceland - the Saga Island meets diversity

Flerkulturelt Forum 10.april: Iceland - the Saga Island meets diversity

Professor Hanna Ragnarsdóttir

Foredrag ved professor Hanna Ragnarsdóttir, ved Universitetet på Island (Háskóli Íslands)

Fredag 10. april kl 12:15-13 inviterer Flerkulturelt forum til foredraget Iceland - The Saga Island meets diversity av professor Hanna Ragnarsdóttir.

Arrangementet finner sted i auditorium 4.

Professor Hanna Ragnarsdóttir forsker på immigranter i islandsk samfunn og skole og har publisert en rekke arbeider nasjonalt og internasjonalt om dette emnet. Nylig var hun en av redaktørene for boka Learning Spaces for Social Justice: International perspectives on exemplary practices from preschool to secondary school, hvor internasjonale forskere retter oppmerksomheten mot skoler og barnehager som lykkes med å skape gode flerkulturelle læringsarenaer. Våren 2015 er Hanna Ragnarsdóttir gjesteforsker ved Høgskolen i Hedmark.