Dobbeltkvalifisering. Perspektiver på kultur, utdanning og identitet

Dobbeltkvalifisering. Perspektiver på kultur, utdanning og identitet

Professor  Thor Ola Engen ved Høgskolen i Hedmark fylte 70 år i januar, og den forbindelse utgis festskriftet "Dobbeltkvalifisering. Perspektiver på kultur, utdanning og identitet". 

«Dobbeltkvalifisering» dreier seg om at opplæringen i barnehage og skole skal legge grunnlag for at barn og unge med utgangspunkt i sin egen kulturelle, etniske og språklige bakgrunn kan utvikle seg til selvstendige og myndige deltakere i samfunnet.

Inspirert av Engens tenkning

«Kultur», «utdanning» og «identitet» er uløselig knyttet til hverandre: Uten kulturell forankring virker ikke utdanning identitetsbyggende. Tas det ikke hensyn til barnas og elevenes identitet, blir kulturformidlingen forgjeves. Og en utdanning som ignorerer kultur og identitet, når aldri sine kunnskaps-, ferdighets- eller holdningsmål.

Artiklene i boka er på ulik måte inspirert av Engens pedagogiske tenkning og bruker den aktivt og viderefører den inn i nye forskningsprosjekter og i møte med nye forskningsfelt.

Boka henvender seg til forskere, lærerutdannere, lærere, studenter og andre som interesserer seg for flerkulturelle forandringsprosesser i utdanning. 

Redaktørene er i likhet med de fleste artikkelforfatterne tilknyttet Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap ved Høgskolen i Hedmark.  Stephen Dobson er professor i pedagogikk,  Lars Anders Kulbrandstad professor i norsk,  Sigrun Sand dosent i pedagogikk og  Thor-André Skrefsrudførsteamanuensis i pedagogikk. 

 

Finn boka på Fagbokforlaget