Disputas: Mot en mindre profesjonalitet. «Rase», tidlig barndom og deleuzeoguattariske blivelser

Disputas: Mot en mindre profesjonalitet. «Rase», tidlig barndom og deleuzeoguattariske blivelser

Camilla Eline Andersen disputerer ved Stockholms universitet 28. april 2015 med avhandlingen "Mot en mindre profesjonalitet. «Rase», tidlig barndom og deleuzeoguattariske blivelser".

Tirsdag 28. april forsvarer Camilla Eline Andersen  sin doktorgrad ved Barn- och ungdomvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. Avhandlingen retter oppmerksomheten mot «rase» i et barnehagefaglig landskap. Andersen er medlem i det strategiske forskningsområdet Utdanning og diversitet. 

Andersens studie engasjerer seg med barnehagelæreres utøvelse av profesjonalitet i «et flerkulturelt samfunn» i en nordisk kontekst. Hovedproblemene som studien utgår fra, er at det er stille rundt «rase» i dagens nordiske barnehagelandskap. Dette til tross for at undersøkelser viser at «rase» er i arbeid i tidlig barndom og i samfunnet for øvrig. Og videre at det ikke eksisterer noe verktøy for å adressere «rase» i dominerende mangfoldsperspektiver for barnehagelærere. Som en avgrensning for å undersøke disse to problemene, utforsker studien «hvite» barnehagelæreres relasjon til «rase».  Tilnærmingen for studien er inspirert av epistemologier som utfordrer tradisjonelle måter for å skape kunnskap; feministiske-, poststrukturelle, kritiske- og dekoloniserende. Mer konkret er den en form for autoetnografi, som er en gren av etnografi der forskerens selv og dets relasjon til omgivelsene er av interesse. Den filosofiske-teoretiske verktøykassen for studien består av konsepter fra de franske begjærsfilosofene Gilles Deleuze og Félix Guattari. Studien tilbyr en tilnærming til profesjonalitet og «rase» der virkeligheten forstås som mer differensiert enn hva vestlig filosofi vanligvis utgår fra; en immanent ontologi som er i kontinuerlig bevegelse og der det ikke eksisterer noe skille mellom mennesker og verden. Sagt på en annen måte: som «hvit», tidligere førskolelærer og nå lærer på barnehagelærerstudiet, var Andersen interessert i å tenke på hvordan barnehagelærere kan utøve en pedagogikk som bidrar til sosialt likeverd i en flerkulturell kontekst. Hva Andersen etter hvert ble opptatt av i materialet hun hadde samlet inn, var at rasemessig diskriminering pågikk rundt henne i samfunnet. Men også at «rase» var noe som virket inn i hennes hverdag. 

Veileder er professor Hillevi Lenz Taguchi, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. Opponent er professor Anne-Jorunn Berg, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo.

 

I bedømmelseskomiteen sitter:

 

  • Professor Bosse Bergstedt, Lunds universitet
  • Docent Jonna Bornemark, Södertörns högskola
  • Docent Rickard Jonsson, Stockholms universitet

For mer informasjon om avhandlingen: http://www.buv.su.se/om-oss/evenemang/disputationer/disputation-mot-en-mindre-profesjonalitet-rase-tidlig-barndom-og-deleuzeoguattariske-blivelser-1.227890