Besøk fra forskning.no

Besøk fra forskning.no

Det strategiske forskningsområdet Utdanning og diversitet presenterte aktuelle forskningsprosjekt for nettavisen forskning.no i april.

Mandag 13. til onsdag 15. april i år hadde høgskolens avdelinger besøk av en gruppe journalister fra nettavisen forskning.no. En rekke forskere stiller opp for å fortelle om forskningsprosjektene sine, herunder også forskere fra "Utdanning og diversitet." Det var redaksjonen i forskning.no som tok initativ til besøket, som startet på Hamar mandag 13 april, videre til Elverum tirsdag 14. april og fortsatte til Rena og Evenstad på onsdag 15. april.

-Vi vet dere i Høgskolen i Hedmark har forskning som dekker svært mange spennende områder, sier redaktør Nina Kristiansen. Vi gleder oss til å bli bedre kjent med dere, og håper besøket resulterer i mange gode forskningssaker i vår nettavis, og som spres til andre medier.

-Vi er også på jakt etter å bli kjent med eksperter som vi kan innlemme i vårt kildearkiv og holde kontakt med. Nettavisen forskning.no er kilde for svært mange nyhetsbyråer, medier og aviser i landet når det gjelder stoff om forskning.

I en av artiklene som er publisert på forskning.no i etterkant av besøket, forteller professor Sidsel Lied om hvordan hun og hennes kollega Hans Lödén ved Karlstads universitet har studert og tolket de mer enn 15 000 bildene og tekstene som ble samlet inn etter 22. juli-terroren. Artikkelen "Slik tegnet barna Breivik" finner du her