Nyheter

 

 

 

Nytt nordisk forskningsprosjekt

Forskningsprosjektet skal finne ut hvorfor noen innvandrerbarn klarer seg godt i skolen til tross for hemmende sosio-økonomiske, sp...

Klasseromspraksiser

Den nye publikasjonen "I klasserommet" er redigert av professor Thor Ola Engen og professor Peder Haug. Flere av bidragene handler...

To vellykkede konferanser i april

I april har medlemmer fra innsatsområdet flerkulturell barnehage og skole vært medarrangør i to nasjonale konferanser: en konferans...

To sentrale konferanser i april

Innsatsområdet flerkulturell barnehage og skole er medarrangør i to større konferanser i april: en konferanse om lærerutda...

På forskerferd til Glasgow

16. og 17. november møtte en tverrfaglig sammensatt gruppe fra FFG kollegaer fra Strathclyde University og Glasgow University til e...