Program

                                                                                                            

NORDAND 12 – program pr. 10. juni – med forbehold om endringer

Oversiktsprogram:

Torsdag 11. juni 2015

10.30–12.00 Registrering
12.00–12.30 Åpning av konferansen v/ rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Auditorium 1
12.30–13.30 Plenum: Gabriele Kasper, University of Hawai’i at Mānoa: Cultural Mediation in Autobiographic Research Interviews, Auditorium 1
13.30–14.30 Lunsj i høgskolens kantine
14.45–16.15 Parallellsesjon 1
16.15-16.45 Kaffepause i foajeen
16.45–18.15 Parallellsesjon  2
18.30 Mottakelse i Hamar Rådhus

 Fredag 12. juni 2015

09.00–10.00

Plenum: Helle Pia Laursen, Aarhus Universitet

Bagom kan-kan ikke: Et socialsemiotisk perspektiv på flersprogede børns skriftsprogstilegnelse, Auditorium 1

10.00–10.30 Kaffepause i foajeen
10.30–12.00 Parallellsesjon 3
12.00–13.00 Lunsj i høgskolens kantine
13.00–14.30 Parallellsesjon 4
14.30–15.00 Kaffepause i foajeen
15.00–16.30 Parallellsesjon 5
16.45–17.45

Plenum: Ulrika Magnusson, Stockholms Universitet

Systemisk-funktionell lingvistik i nordisk andraspråksforskning, Auditorium 1

19.00

Konferansemiddag

Hamarstua spiseri, Domkirkeodden

 Lørdag 13. juni 2015

09.00–10.00 Plenum: Scott Jarvis, Ohio University: Forces affecting the acquisition, processing, and deployment of L2 vocabulary, Auditorium 1
10.00–10.15 Kaffepause I foajeen
10.15–12.15 Parallellsesjon 6
12.15–12.35 Konferanseavslutning, Auditorium 1
12.35- Lunsj i høgskolens kantine

Detaljert konferanseprogram NORDAND 12

Torsdag 11. juni 2015

10.3012.00 Registering
12.0012.30

Åpning av konferansen v/ rektor Lise Iversen Kulbrandstad

Auditorium 1

12.3013.30

Gabriele Kasper, University of Hawai’i at Mānoa

Cultural Mediation in Autobiographic Research Interviews

Auditorium 1

13.3014.30

Lunsj i høgskolens kantine

 

14.4516.15 Parallellsesjon 1
  Rom: Aud 4,  Ordstyrer: Lars Anders Kulbrandstad Rom: B245, Ordstyrer: Lars Holm Rom: B246, Ordstyrer: Kirsten Palm
14.45 –15.10 Mari Bergroth, Åsa Palviainen: Tvåspråkiga hus, enspråkiga rum och småbarn: Diskurser om samlokalisering som resurs vid tre finländska daghem Niclas Abrahamsson:  Nästan infödd behärskning i ett andraspråk – en effekt av inlärningsålder eller av tvåspråkighet? Britt Klintenberg: Högstadieelevers förståelse av akademiska ord i kemilärobokstext
15.15–15.40 Juni Söderberg Arnfast: Polsktalende københavnerfamiliers narrativer om flersprogethed Sofia Tingsell, Benjamin Lyngfelt, Joel Olofsson, Julia Prentice: Mönsterigenkänning i svenska som L2 - att tillämpa konstruktikonresurser inom andraspråksinlärning Susanne Duek: Litteracitetspraktiker bland barn till kortutbildade föräldrar med migrationsbakgrund
15.45–16.15 Paulina Nyman-Koskinen: Språkpolicyer i ett flerspråkigt klassrum i Österbotten Natalia Ganuza, Christina Hedman: Modersmålsundervisningens roll för somalisk-svensktalande elevers litteracitetsutveckling Lotta Olvegård: Andraspråksläsares möten med lärobokstexter i historia för gymnasieskolan
16.1516.45 Kaffepause
16.4518.15 Parallellsesjon 2
  Rom: Aud. 4, Ordstyrer: Niclas Abrahamsson Rom: B242, Ordstyrer: Gunhild Tomter Alstad Rom: B245, Ordstyrer: Torild Marie Olsen Rom: B246, Ordstyrer: Marte Monsen
16.45–17.10 Guri Bordal Steien: Aksentfrasen i spontan S2-norsk Elisabeth Zetterholm, Ewa Bergh Nestlog: Det första skolskrivandet i en flerspråkig context Else Ryen, Bente Ailin Svendsen: Ta tempen på språket! Anna Lindholm: Flerspråkiga elevers läsförståelse – en studie om lässtrategier och läsutveckling på mellanstadiet
17.15–17.40 Mikko Kuronen, Riikka Ullakonoja, Hannele Dufva, Elina Tergujeff, Maria Kautonen: Svenskspråkiga talares uttal av ryska och engelska

Anna Winlund, Anna Lyngfelt: Nyanlända elevers litteracitetspraktik i skolan

 

Jorid Hjulstad Junttila: Når språk blir brukt, lever det. Forsvinn det om det ikkje blir brukt? Val av språk over tid i tre tospråklege familiar. Nina Schjetne: Spor av språkbrudd - en studie av lese- og skriveferdigheter hos utenlandsadopterte barn i 5. klasse
17.45–18.15 Eli Kristine Knudsen: Norskinnlæreres mestring av inversjon (V2-regelen) i bundne oppgaver og fri produksjon. Uffe Ladegaard: At blive en (tosproget) læser og skriver Jaana Kolu: Finns det kodväxlingsgrammatik i ungdomsspråk i Haparanda och i Helsingfors?  
18:30 Mottakelse i Hamar Rådhus
             

Fredag 12. juni 2015

09.00–10.00

Helle Pia Laursen, Aarhus Universitet

Bagom kan-kan ikke: Et socialsemiotisk perspektiv på flersprogede børns skriftsprogstilegnelse

10.00–10.30 Pause
10.30–12-00 Parallellsesjon 3
  Rom: Aud. 4, Ordstyrer: Lise Iversen Kulbrandstad Rom: B242, Ordstyrer: Ingvild Nistov Rom: B245, Ordstyrer: Anne Marit Vesterås Danbolt Rom: B246, Ordstyrer: Ann-kristin Helland Gujord
10.30–10.55 May Line Tverbakk: På dypt vann, eller i nærmeste utviklingssone? Om sammenhengen mellom praksis og intensjoner for læring Marianne Inkinen-Järvi: Kontrastiv analys mellan finländska respektive svenska lärares uppfattningar om de grammatiska elementens roll i undervisning och bedömning av L2-svenska på CEFR-nivåer B1 och B2 Ingunn Indrebø Ims. Toril Opsahl: Multietnolektiske stiler i et livsløpsperspektiv

Jenni Alisaari, Leena Maria Heikkola:

Singing increases written fluency in L2

11.00–11.25 Sofia Tingsell, Carina Carlund, Alma Rauer, Mimmi Rombach: Lärarutbildningen som resurs för nyanländas lärande i en NGO – ett SoTL-projekt Taina Juurakko-Paavola: Studenternas kunskaper i svenska i den finska studentexamen Marie Rydenvald: Vilka möjligheter ger fler undervisningsspråk? Ungdomar med svensk bakgrund i Europaskolor Stine Hulleberg Johansen, Hildegunn Dirdal: Transfer of pragmatic competence in the use of gratitude expressions
11.30–12.00 Josefina Eliaso Magnusson: Språk och identiteter i diasporan Gunnar Norrman: Lexikal processning i ett andraspråk: mognadsbegränsningar eller tvåspråkighetseffekter? Katri Karjalainen, Michaela Pörn: Tandempar skriver tillsammans – förhandling om språk och innehåll Ann-Kristin Molde: Andredialektslæring hos østlandsktalende innflytterbarn i Bergen
12.00–13.00 Lunsj
13.00–14.30 Parallellsesjon 4
  Rom: Aud. 4, Ordstyrer: Åsa Wedin Rom: B242, Ordstyrer: Toril Opsahl Rom: B245, Ordstyrer: Ingebjørg Tonne Aud. 3
13.00–13.25 Sinikka Lahtinen, Outi Toropainen: Berättelser på nivå B1 av L2-skribenter i olika åldrar Bergthora Kristjansdottir: Dansk som andet- og fremmedsprogsfag i Danmark, Island, Færøerne og Grønland Kirsten Palm, Ruth Seierstad Stokke: Flerspråklige elever samtaler om bildebøker Dugnadsgruppe: Gunhild T. Alstad, Torild M. Olsen, Marit  L. Sundelin: Barnehagen som arena for andrespråksutvikling
13.30–13.55 Siv Björklund, Camilla Rosvall: Skriftspråkande i svenskt språkbad. Vad kännetecknar skrivprocesser i språkbadsklassrum? Eeva-Liisa Nyqvist: Språkbad och traditionell svenskundervisning – substantiv, verb ordföljd i skriven svenska Nina Pilke: "I will show that I can learn fast." Spåkundervisning och språkinlärning inom utbildningsprogrammet Nursing
14.00–14.30 Jaana Jokinen: Hur använder finskspråkiga universitetsstuderande bisatser när de skriver på svenska?    
14.30–15.00 Kaffepause
15.00–16.30 Parallellsesjon 5
  Rom: Aud. 4, Ordstyrer: Anne Golden Rom: B242, Ordstyrer: Susanne Duek Rom: B245, Ordstyrer: Carina Carlund Rom: B246, Ordstyrer: Elisabeth Selj
15.00–15.25 Ann-Kristin Helland Gujord, Sandra Halverson:  Faktorar som påverkar leksikalske val i innlærarspråk og omsett språk  Gunhild T. Alstad, Gunhild T. Randen, Anne Marit Danbolt: Gode språklige forbilder – de gode eksemplene slik barnehagelærere ser det Sara Nittve: Artikellöshet som stildrag Jenny Rosen, Åsa Wedin, Boglarka Straszer: Working in English: Academic Literacy and Translanguaging among Swedish Scholars
15.30–15.55 Charlotte Øhrstrøm: L2 lytteforståelse på en dansk arbejdsplads Kitte Søndergård Kristensen: Biliteracy i børnehavens hverdag Cecilie Andreassen: Tileigning av fortidsmorfologi hjå spanske innlærarar av norsk

Richard Labontee:

Vocabulary Learning Strategies in Swedish Second Language Learning

16.00–16.30

Barbro Allardt Ljunggren: Estlandssvenskarna och deras språk

 

Hein Lindquist: Flerspråklige smårollinger i norske barnehager Elisabeth Bjugn, Atle Kristiansen, Else Berit Molde, Ingvild Nistov, Aasne Vikøy: "Keisarens gamle klær?" Gjensyn med strukturøvingar i lys av ei bruksbasert tilnærming til andrespråkslæring Zahra Esmaeeli and Kjersti Lundetræ: Emergent Literacy Skills of Children by Reading Onset: First-Language, Bilingual, and Second-Language Learners of Norwegian
16.45–17.45

Ulrika Magnusson, Stockholms Universitet

Systemisk-funktionell lingvistik i nordisk andraspråksforskning

Auditorium 1

19.00 Konferansemiddag, Hamarstua spiseri, Domkirkeodden
               

 Lørdag 13. juni 2015

09.00–10.00

Scott Jarvis, Ohio University:

Forces affecting the acquisition, processing, and deployment of L2 vocabulary

10.00–10.30 Kaffepause
10.30–12.55 Parallellsesjon 6
  Rom: B242, Ordstyrer: Hein Lindquist Rom: Aud. 4, Ordstyrer: Gunhild Tveit Randen

Rom: B245

Dugnadsgruppe

Rom: B246

Dugnadsgruppe

10.30–10.55 Annekatrin Kaivapalu: Mutual intelligibility of Estonian and Finnish context-free words and texts: linguistic determinants, comprehension process and symmetry Lars Holm: Tegn på sprog - tegn på dygtighed. Perspektiver på testning af flersprogede elevers literacykompetence

Maaike Hajer Anna Lyngfelt, Sofie Johansson Kokkinakis: Development of scientific literacy: a multidisciplinary study of teachers, students and texts in multilingual secondary schools

 

Line Møller Daugaard, Joke Dewilde, Aina Bigestans, Åsa Wedin: Flersprogede lærere i skandinaviske skoler
11.00–11.25 Katharina Ruuska: Multicompetency vs. native speaker orientation: the case of highly proficient L2 users of Finnish Ingebjørg Tonne: Hva skjer med validiteten til Normprosjektets vurderingskriterier for skriving på norsk når skriveren ikke har norsk som morsmål? En studie av S1- og S2-bruk av vurderingskriteriene i lærerens respons og i elevenes tekstutvikling.
11.30–11.55   Anne Golden, Lars Anders Kulbrandstad: Hvilken rolle spiller tekstinnholdet ved en språktest?  
12.00–12.30 Konferanseavslutning
12.30- Lunsj