Innsending av sammendrag

Sammendragsfrist: 10. januar 2015

Vi ønsker velkommen bidrag som er basert på forskning på læring, utvikling og bruk av de nordiske språkene som andre- eller fremmedspråk, samt forskning på emner relatert til flerspråklighet i den nordiske konteksten og forskning på undervisning i de nordiske språkene som andre- og fremmedspråk. Det blir mulig å arrangere dugnadsgrupper.

Fristen for å sende inn sammendrag er satt til 10. januar 2015. Sammendrag sendes inn via programmet Easychair. Det skal være på 1800 tegn (uten mellomrom) og kan leveres på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Tilbakemelding om innsendte innlegg sendes ut midt i februar. Du kommer til EasyChair via lenken nedenfor. Når du åpner siden, må du først opprette en konto (om du ikke har en fra før). Når du er innlogget, får du rollen som «author» og åpner fanen «New Submission» for å legge inn sammendraget og sende det.

  https://easychair.org/conferences/?conf=nordand12