NORDAND 12

Høgskolen i Hedmark og Multiling, Universitetet i Oslos senter for fremragende forskning, arrangerer den 12. nordiske forskningskonferansen om nordiske språk som andre- og fremmedspråk. Konferansen finner sted 11.-13.juni 2015 på Hamar.

 

Konferansetema: Andrespråklæring og andrespråksundervisning i et livsløpsperspektiv

Vi ønsker velkommen bidrag som er basert på forskning på læring, utvikling og bruk av de nordiske språkene som andre- eller fremmedspråk, samt forskning på emner relatert til flerspråklighet i den nordiske konteksten og forskning på undervisning i de nordiske språkene som andre- og fremmedspråk. Det blir mulig å arrangere dugnadsgrupper.

Bekreftede plenumsforelesere:

Gabriele Kasper, University of Hawai’i at Mānoa

Scott Jarvis, Ohio University

Helle Pia Laursen, Aarhus University

Ulrika Magnusson, Stocholm University

 

Innsending av sammendrag

Fristen for å sende inn sammendrag var 10. januar 2015. Alle som har sendt inn sammendrag har fått tilbakemelding via Easychair/e-post fra arrangørene.

 

For ytterligere informasjon om Nordand 12, ta kontakt med Gunhild Randen på e-post gunhild.randen@hihm.no