Lipidprofil

Ved hjelp av Cholestech LDX kan du enkelt få en tilbakemelding på totalkolesterolet i blodet ditt, samt fordelingen mellom HDL-kolesterol (gunstig kolesterol) og LDL-kolesterol (ugunstig kolesterol). Ved faste er det også mulighet for å få tilbakemelding på triglyserider og glukose i blodet, noe som er viktige markører i forhold til å kunne si noe om risikoen for utvikling av hjerte- og karsykdommer.

 

test lipid

Forberedelser før testing

For å få et mest mulig sikkert testresultat er det viktig at de som skal testes gjennomfører de nødvendige forberedelsene som kreves før de ulike testene. Ved retest er det viktig at testpersonen stiller likt forberedt fra gang til gang. Dette for å sikre at de resultatene testpersonen oppnår skyldes det treningsarbeidet som er nedlagt.

 

For best mulig testresultater:

  • For å få gyldige målinger på kolesterol i blodet kreves ingen forberedelser før test
  • For å få gyldige målinger på glukose i blodbanen kreves det faste i minimum to timer før test
  • For å få gyldige målinger på triglyserider i blodet kreves det faste i 12 timer før test