Kroppssammensetning

IMG_4045

Gjennomføring av InBody test

Mange er opptatt av vekt, men det er kroppens fysiske sammensetning som er det avgjørende. Ta en InBody test hos oss og finn ut av din kroppsamensetning.

«InBody 720» gir en presis tilbakemelding på væskebalanse, muskelmasse, beinmasse og kroppsfett, samt plasseringen av disse. En samlet vurdering av fordeling og plassering av de ulike segmentene er med på å gi et grunnlag for en helsekartlegging.

 

Forberedelser før testing

For å få et mest mulig sikkert testresultat er det viktig at de som skal testes gjennomfører de nødvendige forberedelsene som kreves før de ulike testene. Ved retest er det viktig at testpersonen stiller likt forberedt fra gang til gang. Dette for å sikre at de resultatene testpersonen oppnår skyldes det treningsarbeidet som er nedlagt.

For en best mulig test med InBody 720:

  • testpersonen har fastet de siste to timene før test (Ingen drikke eller mat)
  • testpersonen ikke har trent rett før analysen gjennomføres
  • testpersonen ikke har dusjet eller tatt badstue rett før analysen gjennomføres
  • nødvendige toalettbesøk har blitt gjennomført

NB! Kvinner som er gravide eller personer med pacemaker skal ikke gjennomføre denne testen.