Ansatte Testlab

IMG_3624_1 (2)

Sigbjørn Litleskare

Hovedansvarlig

Høgskolelektor ved Høgskolen i Innlandet

Master i idrettsvitenskap med spesialisering i idrettsfysiologi

Har erfaring med fysisk testing i prestasjons- og folkehelsesammenhenger. Dette innebærer planlegging og gjennomføring av testprotokoller innen forskning, undervisning og oppdragstesting for idrettslag. 

 
IMG_1562

Ingvild Riise Midtun

Testansvarlig

Høgskolelektor Høgskolen i Innlandet

Bachelor i idrettsbiologi, og Master i idrettsfysiologi fra Norges Idrettshøgskole.
Har erfaring med ulik fysiologiske tester fra Olympiatoppen i
Oslo. Noe som innebar blant annet planlegging, gjennomføring og
analyse av ulike testprotokoller, standardøkter, samt testing i felt i
forbindelse med høydesamlinger. Jobbet i hovedsak med utholdenhetsidrettene.

Tidligere svømmer.

 
IMG_3619_1 (2)

Ingeborg Barth Vedøy

Stipendiat

Høgskolelektor ved Høgskolen i Innlandet

Master i idrettsvitenskap med spesialisering i fysisk aktivitet og helse

Bygd opp Testlab Idrett på Terningen Arena og vært ansvarlig for denne siden 2011.

Har erfaring med fysisk testing i prestasjons- og folkehelsesammenhenger. Dette innebærer planlegging og gjennomføring av testprotokoller innen forskning, undervisning og oppdragstesting for idrettslag.