Testlab - Elverum

O2-opptak-Knut-Egil-redigert_medium

Velkommen til vår testlab på Terningen Arena

Testing får stadig større fokus i hverdagen hos både mosjonister og toppidrettsutøvere. Ved Høgskolen i Innlandet på Elverum har vi bygget opp «Testlab idrett» som skal imøtekomme denne økende interessen. Vi tilbyr tester som er rettet både mot toppidrettsutøvere og mot resten av befolkningen. Vi setter kvalitet og kompetanse høyt, og alle våre tester inkluderer grundig tilbakemelding på testresultat og forslag til endring av livsstil eller treningsmønster.

Toppmoderne fasiliteter, god veiledning og dyktige fagfolk. En testlab med høy kvalitet for deg som ønsker å vite mer om din fysiske tilstand.

Hvorfor teste seg?

Det finnes mange gode grunner til å teste seg enten man er toppidrettsutøver, mosjonist, eller ønsker å komme i gang med fysisk aktivitet og livsstilsendring. 

Hva kan du teste hos oss?

«Testlab idrett» gir deg mulighet til å gjennomføre enkelttester, eller ulike testpakker som vil gi et mer helhetlig bilde av din helsestatus og fysiske form, eller begge deler.