Eksamen på Studiesentrene

Eksamensdatoer

Eksamensdatoer blir satt og publisert i starten av hvert nye semester. Eksamensdatoer for høstsemestrene blir satt i første halvdel av august. Eksamensdatoer for vårsemestrene blir satt siste halvdel av januar. Når datoene er publisert, vil du finne datoer for dine emner ved å logge deg inn i StudentWeb, trykke på "Aktive emner" og se under hvert av emnene du skal ta.

 

Eksamensformer

De fleste emner i studiene på Studiesenteret har 4-timers skriftlige skoleeksamener. De skriftlige skoleeksamenene gjennomføres med penn og papir. Se hvilken eksamensform de ulike emnene har ved å gå inn i studieomtalen for ditt studium, og deretter inn på hvert enkelt emne.

For hjemmeeksamener benytter vi eksamenssystemet Inspera. Du vil finne eksamensoppgaven i Inspera på den utleveringsdatoen som blir gitt for eksamen. Og besvarelsen skal leveres/lastes opp i Inspera innen det innleveringstidspunktet som blir gitt for eksamen.

 

Eksamenssted og eksamensavgift

For å avlegge de skriftlige skoleeksamenene i studiene, møter du på det studiesenteret du tilhører.

Ved å avlegge eksamen på studiesentrene kan det tilkomme en eksamensavgift per eksamen (ca. kr 1500,- per eksamen). Det er hvert enkelt studiesenter som tar og administrerer denne avgiften. Det blir sendt ut faktura fra studiesentrene enten i for- eller etterkant av eksamen. Ved spørsmål om dette, ta derfor kontakt med ditt studiesenter. 

Det er mulig å ta eksamen avgiftsfritt på Rena. Ønsker du å endre eksamenssted til Rena, må du sende e-post med beskjed om dette til studieveileder Tuva Nor  tuva.nor@inn.no etter studiestart, men innen 1. oktober for eksamener i høstsemesteret og innen 1. mars for eksamener i vårsemesteret. Ønsker du å endre eksamenssted fra et studiesenter til et annet er det også mulig, her gjelder samme frister m.m. som nevnt over. 

NB! Det er ikke mulig å søke om å avlegge eksamen andre steder enn på et studiesenter tilknyttet Studiesenteret.no eller på Høgskolen i Innlandet Rena.

 

studiesenter
Hvilket studiesenter tilhører du?

Studentweb under "studier" kan du se hvilket studiesenter (klasse) du tilhører. Kontaktinformasjon og adresse til ditt studiesenter finner du på  Studiesenteret.no/ under "Studiesenter".

Det er mulig å bytte studiesenter under studietiden. For å gjøre det må du sende en e-post til studieveileder etter studiestart, men senest innen 1. oktober i høstsemesteret/1. mars i vårsemesteret med beskjed om dette. 

NB! Det er dessverre ikke mulig å søke om å avlegge eksamen andre steder enn på et studiesenter tilknyttet Studiesenteret.no eller på Høgskolen i Innlandets avdeling på Rena.

 

Nasjonale eksamener - egne regler for eksamenssted

Vi har per i dag fire emner med nasjonale eksamener. Disse eksamenene er ikke mulig å avlegge på studiesentrene, og en må komme til Rena for å avlegge disse. Dette gjelder eksamener fra studiene Påbygging i regnskap og revisjon / Påbygging i regnskapsførerfag / Påbygging i regnskap og økonomirådgivning: SJUS200 Rettslære, SJUS320 Skatte- og avgiftsrett, SREV320 Årsregnskap og SREV300 Revisjon.