Videre studier 

 

Hvis du ønsker å studere videre etter Årsstudium i bedriftsøkonomi eller Årsstudium i organisasjon og ledelse tatt på Studiesenteret, med mål om en bachelorgrad, kanskje også etter hvert en mastergrad, finner du en oversikt over dine muligheter under. Vi må ta forbehold om at det kan bli endringer i våre studier og studietilbud i fremtiden.

NB! Informasjonen på denne siden er tatt med utgangspunkt i hva vi tilbyr studieåret 2019/2020, vi må derfor ta forbehold om endringer i fremtiden.

Bachelor i regnskap og økonomirådgivning - deltid, i samarbeid med Studiesenteret.no

Studenter med fullført Årsstudium i bedriftsøkonomi* kan oppnå en Bachelor i regnskap og økonomirådgivning ved å søke seg inn og fullføre deltidsstudiene nedenfor i oppsatt rekkefølge:

  1. Årsstudium i bedriftsøkonomi - enten heltid på  studiested Rena, eller deltid på  studiested Hamar eller gjennom  Studiesenteret
  2. Påbygging i økonomi og administrasjon
  3. Påbygging i regnskap og økonomirådgivning

Påbygging i økonomi og administrasjon er lagt opp til å være neste studium etter Årsstudium i bedriftsøkonomi. Vær oppmerksom på opptakskravene til studiene. Det gjøres oppmerksom på at denne måten å sette sammen en bachelorgrad på, er gjort med utgangspunkt i studieplaner slik de foreligger for opptaket studieåret 2019/2020.

Det er mulig å gjøre endringer i studieplanen slik at deltidsstudiene tas på fulltid over ett år istedenfor to år. Gjør oppmerksom på at samlinger og eksamensdatoer kan kollidere når vi gjør sånne endringer. Det genereres ingen rettigheter ved slike kollisjoner.

*NB! gjelder for fullført Årsstudium i bedriftsøkonomi fra Høgskolen i Hedmark/Høgskolen i Innlandet etter studieplan 2012/2013 og nyere.

 

Bachelor i regnskap og økonomirådgivning - heltid, Rena

Alle emner fra Årsstudium i bedriftsøkonomi* kan innpasses inn i  Bachelor i regnskap og økonomirådgivning som tilbys på heltid ved Handelshøgskolen Innlandet avd. Rena. Etter fullført Årsstudium i bedriftsøkonomi, kan du søke inn på Bachelor i regnskap og økonomirådgivning (via Samordna Opptak, søknadsfrist 15. april). Ved studiestart tar du kontakt med oss, slik at vi gjør de nødvendige endringer i utdanningsplanen så du starter på riktige emner.

*NB! gjelder for fullført Årsstudium i bedriftsøkonomi fra Høgskolen i Hedmark/Høgskolen i Innlandet etter studieplan 2012/2013 og nyere.

 

Bachelor i økonomi og administrasjon - heltid, Rena eller Lillehammer

Alle emner fra Årsstudium i bedriftsøkonomi* kan innpasses inn i  Bachelor i økonomi og administrasjon som tilbys på heltid ved Handelshøgskolen Innlandet avd. Rena eller Lillehammer. Etter fullført Årsstudium i bedriftsøkonomi, søker du inn på Bachelor i økonomi og administrasjon (via Samordna Opptak, søknadsfrist 15. april). Ved studiestart tar du kontakt med oss, slik at vi gjør de nødvendige endringer i utdanningsplanen så du starter på riktige emner.

*NB! gjelder for fullført Årsstudium i bedriftsøkonomi fra Høgskolen i Hedmark/Høgskolen i Innlandet etter studieplan 2012/2013 og nyere.

 

Bachelor i ledelse og digitalisering- heltid, Rena

Årsstudium i organisasjon og ledelse påbegynt i 2018/2019 kan innpasses i Bachelor i ledelse og digitalisering som tilbys på heltid ved Handelshøgskolen Innlandet avd. Rena. Etter fullført Årsstudium i organisasjon og ledelse, søker du inn på Bachelor i ledelse og digitalisering. Ved studiestart tar du kontakt med oss, slik at vi gjør de nødvendige endringer i utdanningsplanen slik at du starter på riktige emner. 

Hvis du har fullført Årsstudium i organisasjon og ledelse som er påbegynt før 2018, vil det også være mulig å søke inn på Bachelor i ledelse og digitalisering, men her vil ikke alle emner fra årsstudiet passe inn i studieplanen, slik at det må gjøres noen justeringer. Ta kontakt med studieveileder ved studiestart.

 

Sammensatt bachelorgrad (fri bachelorgrad)

Ved Høgskolen i Innlandet er det mulig å sette flere studier sammen til en bachelorgrad. Denne graden må følge « Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet» §3-2 c). Krav til graden bachelor:

Fri grad

 

Eksempel på sammensetning av bachelorgrad med fordypning innenfor økonomi og administrasjon:
-Fordypning: Årsstudium i bedriftsøkonomi 60 sp og Påbygging i økonomi og administrasjon 60 sp
-Ytterligere fag: Årsstudium i organisasjon og ledelse 60 sp
-Selvstendig arbeid: Vi tilbyr et emne på 15 sp som dekker kravet til selvstendig arbeid. Emnet tas som tilleggsemne til de andre studiene.

 

Eksempel på sammensetning av bachelorgrad med fordypning innenfor organisasjon og ledelse:
-Fordypning: Årsstudium i organisasjon og ledelse 60 sp og Kunnskapsledelse 30 sp (tilbys i samarbeid med Høgskolesenteret i Kongsvinger)
-Ytterligere fag: Årsstudium i bedriftsøkonomi 60 sp
-Selvstendig arbeid: Vi tilbyr et emne på 15 sp som dekker kravet til selvstendig arbeid. Emnet tas som tilleggsemne til de andre studiene.
-Valgemner: 15 sp valgemner i tillegg for å oppnå 180 sp.

NB! Vi gjør oppmerksom på at disse eksemplene er tatt med utgangspunkt i forskrifter og studietilbud slik de foreligger studieåret 2019/2020. Det er tatt utgangspunkt i studiene som tilbys på Studiesenteret, samt ett studium som tilbys i samarbeid med Høgskolesenteret i Kongsvinger. Ønsker du å jobbe mot en fri bachelorgrad, ta kontakt med studieveileder for å få veiledning og forslag til fremdriftsplan.

 

 

 


Mastergrader

COLOURBOX17687245

Bachelor i regnskap og økonomirådgivning, Bachelor i regnskapsførerfag, Bachelor i regnskap og revisjon og Bachelor i økonomi og administrasjon kvalifiserer til opptak på Master i økonomi og ledelse spesialisering Økonomistyring eller spesialisering Markedsføringsledelse ved Høgskolen i Innlandet. 

Hvis du har en fullført Bachelor i regnskap og økonomirådgivning, Bachelor i regnskapsførerfag, Bachelor i regnskap og revisjon eller Bachelor i økonomi og administrasjon og deretter tar Master i økonomi og ledelse med spesialisering i økonomistyring vil dette kunne kvalifisere til tittelen Siviløkonom.

Bachelorgradene nevnt over, samt Bachelor i ledelse og digitalisering kvalifiserer også til opptak på  Master i offentlig ledelse og styring (MPA) ved Høgskolen i Innlandet.

Bachelor i regnskap og økonomirådgivning, Bachelor i regnskapsførerfag og Bachelor i regnskap og revisjon kvalifiserer også blant annet til Master i regnskap og revisjon (MRR) ved Norges Handelshøyskole eller BI med tanke på å bli statsautorisert revisor.