Hvordan er studiene på Studiesenteret lagt opp?

Undervisningsopplegget  til studiene som tilbys i samarbeid med Studiesenteret.no består av en kombinasjon mellom seminarer, nettbasert undervisning, egenstudier og eksamener.

Når du søker studiet i SøknadsWeb må du velge et studiesenter du vil tilhøre. Dette studiesenteret er stedet du møter på seminarer og avlegger eksamener*.

*Gjelder ikke nasjonale eksamener som må avlegges på Rena. Se fanen "Eksamen" for mer informasjon om dette.

 

studiesenter

Hvilket studiesenter tilhører du?

Studentweb under "studier" kan du se hvilket studiesenter (klasse) du tilhører. Kontaktinformasjon og adresse til ditt studiesenter finner du på Studiesenteret.no/ under "Studiesenter".

Det er mulig å bytte studiesenter under studietiden. For å gjøre det må du sende en e-post til studieveileder etter studiestart, men senest innen 1. oktober i høstsemesteret/1. mars i vårsemesteret med beskjed om dette. 

NB! Det er dessverre ikke mulig å søke om å avlegge eksamen andre steder enn på et studiesenter tilknyttet Studiesenteret.no eller på Høgskolen i Innlandets avdeling på Rena.

 

COLOURBOX4457879 (2)

Seminarer på studiesentrene

Som del av undervisningsopplegget avholdes det studieseminarer på studiesentrene rundt om i landet etter fastsatt timeplan, ca. 5 dager i løpet av hvert semester (på dagtid). Du møter på det studiesenteret du velger fra lista når du søker studiet. Foreleser leder seminarene via vårt videokonferansesystem.
Seminarene er ikke mulig å se eller delta på hjemmefra e.l. og de blir ikke streamet og lagt på nett i ettertid. Du må derfor møte opp på ditt studiesenter for å delta på seminarene. 
Det vil på seminarene bli lagt opp til oppgaveløsning og gjennomgang av fagstoff og caser, muligheter for å stille spørsmål m.m. Det er ikke obligatorisk å delta på seminarene, men seminarene er en stor og viktig del av undervisningsopplegget i disse studiene, og du vil miste en viktig del av undervisningen og informasjonen ved ikke å møte.

*Viktig informasjon om emnet SREG350 Praktisk, regnskap, skatt og rådgivning på Påbyggingstudiet i regnskap og økonomirådgivning:
I henhold til emnebeskrivelsen må det påregnes obligatorisk frammøte på Høgskolen i Innlandet studiested Rena på enkelte samlinger i dette emnet. Mer informasjon om dette vil dere få ved oppstart av emnet i tredje semester. Høstens obligatoriske samling vil være på Rena tirsdag 27. august kl. 1200-1800 og onsdag 28. august kl. 0900-1600.

Timeplan for seminarer som skal avholdes høsten 2019 vil være klar i starten av juni. Du vil da finne link til timeplaner ved å trykke på Meny oppe til høyre og deretter Timeplan & Pensum. Pensum og eksamensdatoer vil ikke være klart før i begynnelsen av august. 

 

Nettbasert undervisning og forelesninger i Canvas

Fra studiestart i midten av august og utover i semesteret vil du finne forelesningsstreamer og annet fagstoff i læringsportalen Canvas. Forelesningsstreamene og det som legges i Canvas kan sees når- og hvor som helst så lenge du har internett-tilgang.

 

Egenstudier

Som student på disse studiene må du sette av tid til egenstudier. Det forventes at du leser, løser oppgaver hjemme og møter forberedt til seminarene. De aller fleste emnene har én eller flere obligatoriske arbeidskrav som må leveres gjennom semesteret og bli godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Som deltidsstudent bør du forvente å bruke i gjennomsnitt mellom 15 og 20 timer per uke på all studieaktivitet (se forelesningsstreamer, delta på seminarer, lese pensum, jobbe med oppgaver o.l.).

 

Eksamenslokale (2) (533x800)

Eksamener

De fleste emner i studiene har 4-timers skriftlige skoleeksamener, men noen av studiene har også hjemmeeksamener og semesteroppgaver.

De skriftlige skoleeksamenene gjennomføres med penn og papir. Se hvilken eksamensform de ulike emnene har ved å gå inn i studieomtalen for ditt studium, og deretter inn på hvert enkelt emne.
For å avlegge de skriftlige skoleeksamenene, møter du på det studiesenteret du valgte å være tilknyttet da du søkte studiet. 

Studiesentrene tar en eksamensavgift som for tiden er på ca. kr. 1500,- pr. eksamen. Det er også mulig å ta eksamen avgiftsfritt på Rena, men for å kunne gjøre det må du sende en e-post til studieveileder etter studiestart, men senest innen 1. oktober i høstsemesteret/1. mars i vårsemesteret med beskjed om dette. 

NB! Det er dessverre ikke mulig å søke om å avlegge eksamen andre steder enn på et studiesenter tilknyttet Studiesenteret.no eller på Høgskolen i Innlandets avdeling på Rena.

 

Studierett -hvor lenge har du rett til å studere på studiet?

Studiene som tilbys i samarbeid med Studiesenteret.no går på deltid over to år. Når du starter på et av disse studiene får du tildelt en studierett som varer like lenge som studiet varer, dvs. 2 år. I tillegg kan man beholde studieretten i inntil ett år ekstra ved behov (f.eks. i forbindelse med utsettelse av emner eller eksamener).

For ikke å miste studieretten innenfor disse to (tre) årene, må du betale semesteravgift og semesterregistrere deg hvert semester innen gjeldende frister. Les mer om studierett, vilkår, tap og opphør av studierett i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet,  Kapittel 5. Studierett og permisjoner.

 

 

COLOURBOX2649634

Godskriving/innpassing av tidligere fullført utdanning

Studenter som har tidligere fullførte studier/emner som tilsvarer emner i våre studier, kan søke om å få godskrevet emner. Dette søkes om ved studiestart etter at du er tatt opp som student hos oss, vi tar ingen forhåndsvurderinger.

Hvordan søker du? 
  • Fyll ut søknadsskjema som du finner  her.
  • Legg ved kopi av karakterutskrift/vitnemål*
  • Legg ved emnebeskrivelser og litteraturliste fra det året utdanningen er tatt.
  • Søknad og dokumentasjon kan enten skannes og sendes på e-post til  postmottak@inn.no eller sendes per post til Høgskolen i Innlandet, Postboks 400, 2418 Elverum.
  • Søknadsfristen er 15. september for emner som går i høstsemesteret og 15. januar for emner i vårsemesteret. 

 

*I StudentWeb kan du selv krysse av for at vi skal kunne innhente eksterne resultater fra andre norske utdanningsinstitusjoner. Trykk på ditt navn øverst til høyre i StudentWeb, velg "Min profil". Under "Utveksling av eksamensresultater med andre institusjoner" velger du "Ja" og lagrer.

NB: Det er ikke alt av tidligere utdanning vi får inn (bl.a. fra BI), så vær oppmerksom på at vi i enkelte tilfeller må be om karakterutskrift/vitnemål. Emnebeskrivelser og pensumoversikt må alltid sendes inn selv om vi innhenter resultater elektronisk.