Eksamen på Studiesentrene

Eksamensdatoer

Eksamensdatoer blir satt og publisert i starten av hvert nye semester. Eksamensdatoer for høstsemestrene blir satt i første halvdel av august. Eksamensdatoer for vårsemestrene blir satt siste halvdel av januar. Når datoene er publisert, vil du finne datoer for dine emner ved å logge deg inn i StudentWeb, trykke på "Aktive emner" og se under hvert av emnene du skal ta.

 

Eksamensformer

De fleste emner i studiene på Studiesenteret har 4-timers skriftlige skoleeksamener. De skriftlige skoleeksamenene gjennomføres med penn og papir. Se hvilken eksamensform de ulike emnene har ved å gå inn i studieomtalen for ditt studium, og deretter inn på hvert enkelt emne.

For hjemmeeksamener benytter vi eksamenssystemet Inspera. Du vil finne eksamensoppgaven i Inspera på den utleveringsdatoen som blir gitt for eksamen. Og besvarelsen skal leveres/lastes opp i Inspera innen det innleveringstidspunktet som blir gitt for eksamen.

 

Eksamenssted og eksamensavgift

NB: Det kan ved semesterregistrering se ut som at Rena er eneste eksamenssted. Det er fordi emnene tilbys av studiested Rena, men eksamen avlegges der man har klassetilhørighet (det studiesenteret man tilhører/studiested Rena).

Ved å avlegge eksamen på studiesentrene kan det tilkomme en eksamensavgift per eksamen (ca. kr 1500,- per eksamen). Det er hvert enkelt studiesenter som tar og administrerer denne avgiften. Det blir sendt ut faktura fra studiesentrene enten i for- eller etterkant av eksamen. Ved spørsmål om dette, ta derfor kontakt med ditt studiesenter. 

Det er mulig å ta eksamen avgiftsfritt på Rena. Ønsker du å endre eksamenssted til Rena, må du sende e-post med beskjed om dette til studieveileder Tuva Nor  tuva.nor@inn.no etter studiestart, men innen 1. oktober for eksamener i høstsemesteret og innen 1. mars for eksamener i vårsemesteret. Ønsker du å endre eksamenssted fra et studiesenter til et annet er det også mulig, her gjelder samme frister m.m. som nevnt over. 

NB! Det er ikke mulig å søke om å avlegge eksamen andre steder enn på et studiesenter tilknyttet Studiesenteret.no eller på Høgskolen i Innlandet Rena.

 

studiesenter
Hvilket studiesenter tilhører du?

Studentweb under "studier" kan du se hvilket studiesenter (klasse) du tilhører. Kontaktinformasjon og adresse til ditt studiesenter finner du på  Studiesenteret.no/ under "Studiesenter".

Det er mulig å bytte studiesenter under studietiden. For å gjøre det må du sende en e-post til studieveileder etter studiestart, men senest innen 1. oktober i høstsemesteret/1. mars i vårsemesteret med beskjed om dette. 

NB! Det er dessverre ikke mulig å søke om å avlegge eksamen andre steder enn på et studiesenter tilknyttet Studiesenteret.no eller på Høgskolen i Innlandets avdeling på Rena.

 

Nasjonale eksamener - egne regler for eksamenssted

Vi har per i dag fire emner med nasjonale eksamener. Disse eksamenene er ikke mulig å avlegge på studiesentrene, og en må komme til Rena for å avlegge disse. Dette gjelder eksamener fra studiene Påbygging i regnskap og revisjon / Påbygging i regnskapsførerfag / Påbygging i regnskap og økonomirådgivning: SJUS200 Rettslære, SJUS320 Skatte- og avgiftsrett, SREV320 Årsregnskap og SREV300 Revisjon.