Studiesenteret - desentraliserte studier

 

Du er nå kommet til våre informasjonssider for de som skal studere eller allerede studerer på studier som tilbys i samarbeid med Studiesenteret.

På disse sidene vil du finne nyttig og praktisk informasjon du har behov for før og underveis i studiene.

Du kommer til sidene via linkene under eller meny oppe til høyre på siden.

 

 

 

 

 

 

Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 

 

Studiene administreres av Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap - studiested Rena, i samarbeid med Studiesenteret.no. 

Vi har siden 2007 tilbudt nettbaserte økonomi- og ledelsesstudier i samarbeid med Studiesenteret, og tilbyr i dag de fire studiene Årsstudium i organisasjon og ledelse, Årsstudium i bedriftsøkonomi, Påbygging i økonomi og administrasjon og Påbygging i regnskap og økonomirådgivning / regnskapsførerfag. 

Av Høgskolen i Innlandets totale antall studenter på ca. 13 000, tilhører ca. 6 000 Handelshøgskolen og ca. 800 av disse igjen er tilknyttet studiene vi tilbyr i samarbeid med Studiesenteret.