Vi mener

StInn har vedtatt flere politiske dokumenter som sier hva vi mener, og hva vi skal jobbe for. Våre mest grunnleggende verdier vedtas i Politisk Plattform, konkrete saker omtales i resolusjoner, og hvert år vedtas det en håndfull kampsaker som vi mener vil være spesielt viktige å jobbe for den kommende perioden.

Klikk her for å lese våre politiske dokumenter, som Politisk Plattform og resolusjoner 

StInns kampsaker for 2019/2020

På tredje Parlamentsmøte i mai 2019 ble det vedtatt hvilke kampsaker StInn skal ha et spesielt fokus på det kommende året. Over 20 kampsaker ble forslått, men Parlamentet valgte å sette en grense på fem kampsaker for å holde arbeidet fokusert. Enkelte av kampsakene fra studieåret 2018/2019 ble ført videre, mens andre ble lagt til siden. Dette var både fordi det ble gjort gjennomslag på enkelte, slik som innføringen av studentombud, og fordi Parlamentet valgte å prioritere nye kampsaker.

Mer utfyllende informasjon om disse vil komme utover høsten. Under ser du hvilke kampsaker som ble vedtatt for 2019/2020.

  • Forbedre psykisk helse i studentmassen
  • Høgskolen skal jobbe opp mot FNs bærekraftsmål
  • Innføre anonymitetsprinsippet i forskriftene til Høgskolen
  • Innføre konsekvenser for sensur som kommer etter sensurfristen
  • Innføre automatisk tilbakemelding ved eksamen og obligatoriske oppgaver

 

StInns kampsaker for 2018/2019

Studentrepresentasjon på alle nivå
Studentrepresentasjon gir studenttillitsvalgte ikke bare innblikk i saker, men også mulighet til å aktivt være med i diskusjoner, ta standpunkt til saker, og være med på å ta avgjørelser som påvirker studentmassen. I tillegg gir det studentene en anledning til å sette betente, dagsaktuelle og viktige saker på dagsordenen. Studentrepresentasjon på alle nivå gir studentmassen et overblikk som kan brukes i videreutviklingen av StInn, og bedre mulighetene for gjennomslag på politikken vår.

Være en aktiv del av opprettelsen av studentombud
Et studentombud er en uavhengig person med juridisk kompetanse som kan gi studentene juridisk rådgivning og bistand, og som kan følge opp saker som angår studentene sine rettigheter og plikter i studiehverdagen. Studentombud er en trygghet for studentene, og skal hjelpe i situasjoner som kan være tøffe å håndtere alene. StInn jobber ikke bare for at en slik stilling skal opprettes, men også for at vi skal delta i utformingen av stillingen.

Innføre automatisk tilbakemelding ved eksamen og obligatoriske oppgaver
Ved å innføre automatisk tilbakemelding vil man få tilbakemelding uten å be om det. I dette ligger det mye læring. Man vil også spare mye administrasjon, da man i dag må be om det. Alle har behov for en tilbakemelding, uansett hva slags karakter man får, da det ligger veldig mye læring i å vite hva man kunne gjort bedre. 

Forbedre psykisk helse i studentmassen,
med fokus på ensomhet blant studentene, og alkoholfrie arrangementer
I Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2018 kom det frem at 29% av norske studenter opplever ensomhet. Dette tallet er bekymringsverdig høyt, og noe vi i StInn ønsker å forebygge, samt ha rusfrie arrangementer slik at det er arenaer som oppleves som trygge og inkluderende uten sosiale ”krav” om å drikke. 

Sensorveiledning av høy kvalitet til alle studenter ved alle eksamener.
Sensor er strengere bundet av sensorveiledningen, for å sikre mer uniform sensur
Det å ha en sensorveiledning av høy kvalitet er til stor fordel for alle. Det er lettere for studenter å se hva slags momenter som ses etter i en sensur, og det er lettere for sensor å gjøre objektive vurderinger. Det at sensor skal bindes tettere til sensorveiledningen vil være med på å gjøre eksamen så rettferdig som mulig for å så mange som mulig.