Vi mener

En betydelig del av vår ordinære drift består i å fastslå felles standpunkt for studentene i Innlandet - og fremme disse meningene overfor andre institusjoner og organisasjoner. På mange måter fungerer det slik som i politikken. Partifellene kan kanskje være uenig noen ganger, men vi ser viktigheten av å ha en felles front som vi kan kjempe for.

Våre mest grunnleggende verdier vedtas i Politisk Plattform, konkrete saker omtales i resolusjoner og hvert år vedtas det en håndfull kampsaker som vi mener vil være spesielt viktige å jobbe for den kommende perioden.

Parlamentet, som fungerer litt som et årsmøte, vedtok 01.06.18 følgende kampsaker for StInn for perioden 2018/2019:

  • Innføre automatisk tilbakemelding ved eksamen og obligatoriske oppgaver
  • Studentrepresentasjon på alle nivå
  • Sensorveiledning av høy kvalitet til alle studenter ved alle eksamener. Sensor er strengere bundet av sensorveiledningen, for å sikre mer uniform sensur
  • Forbedre psykisk helse i studentmassen, med fokus på ensomhet blant studentene, og alkoholfrie arrangementer
  • Være en aktiv del av opprettelsen av studentombud

Om du vil lese mer om våre meninger og vår vedtatte politikk finner du det her