Valgkomiteen

Valgkomiteen skal innstille på kandidater til ulike verv i StInn. Valgkomiteen er et uavhengig organ innad Stlnn og påvirker ikke politikken.