Valg til Parlamentet

Hvert år kan alle studenter som har betalt semesteravgift stemme frem dem de mener skal representere seg selv i StInns øverste organ. 

Alexander Eriksson

VALG TIL PARLAMENTET

Parlamentet er de som bestemmer hva StInn skal jobbe med og hvem som skal gjøre jobben. Parlamentet består av 21 hoveddelegater og 21 varadelegater fordelt mellom de seks studiestedene til Høgskolen i Innlandet etter hvor mange studenter det er på studiestedet. De møtes tre til fire ganger i semesteret for å si sin mening i diskusjonene om saker som påvirker alle studentene på høgskolen. Nå velges delegatene for 2021!

Delegatene velges i et urnevalg fra 16. til 24. november Alle studenter ved HINN kan både stille og stemme i dette valget. Du kan være delegat i Parlamentet samtidig som du er klassetillitsvalgt eller studentrådstyremedlem, men ikke dersom du er medlem i StInns Sentralstyre eller Kontrollkomite. Vervet varer fra 01. januar til 31. desember 2020.

HVORFOR BURDE JEG STEMME?

1. DET PÅVIRKER DEG!

Å stemme ved Parlamentsvalget er som å stemme ved lokal, regional eller nasjonalvalg, bare mer spesifikt rettet inn på dine rettigheter som student. Alle kandidatene som stiller til studentparlamentet, ønsker endringer på campus og har ofte sine egne kampsaker. Sakene som kommer opp i studentparlamentet kommer til å påvirke deg direkte, eller påvirke fremtidige studenter ved HINN.

2. DEMOKRATI

Om politiske valg har lært oss noen ting er det at alt kan skje. Vi sier ikke at vi har polariserende kandidater som stiller i studentvalget, men det er viktig å lese gjennom kandidatenes meninger for å sjekke om du er uenig i noen av sakene kandidatene fremmer. Det er også viktig å sette seg inn i de sakene du er enig i og gi din stemme til de kandidatene du tror kommer til å representere deg på best måte! Studentrepresentanter blir valgt for en periode på et år, så det er viktig at valgprosessen gjennomføres så demokratisk som mulig. For å oppnå dette er det viktig at studentene, du, stemmer!

3. DET KUNNE IKKE VÆRT ENKLERE

Du kan stemme elektronisk på

Alle studenter som har betalt semesteravgiften har stemmerett i studentvalget. Studentvalget finner sted fra den 16. til 24 november. 

I løpet av studietiden har du kanskje gjort deg opp noen meninger om hvordan ting kan forbedres for studentene på Høgskolen i Innlandet, og hvilke tilbud det er viktig å bevare. Disse meningene kan bli uttrykt igjennom klassetillitsvalgte eller studentrådet, men enkelte meninger er såpass store at de påvirker hele høgskolen. Da er det en ting du burde gjøre for å virkelig få sagt din mening: Stem!

Les om kandidatene her: 

Blæstad
Elverum
Evenstad
Hamar
Lillehammer
Rena