Parlamentet

Parlamentet er Studentorganisasjonen i Innlandets sitt øverste organ. Det er de som til syvende og sist bestemmer i hvilken retning StInn sin politiske retning skal ta. Det betyr at i Parlamentet tas det strategiske beslutninger som er av betydning for hele organisasjonen. Parlamentet består av representanter fra alle studiesteder, og de velges hver vår ved urnevalg. Alle studenter i HINN kan fremme saker som de ønsker at parlamentet skal ta opp. Parlamentet har 3 ordinære møter i semesteret.