Klassetillitsvalgt

De klassetillitsvalgte utgjør Studentrådet på studiestedet, og skal være bindeleddet mellom studentene i sin klasse og Studentrådet. De klassetillitsvalgte skal ha kontakt med Studentrådsstyret og møte opp i Studentrådet å formidle studentene de representerer sine synspunkt i saker som blir tatt opp. De klassetillitsvalgte er det viktigste leddet i et omfattende kvalitetssystemet i HINN. De bidrar gjennom å gi tilbakemelding på emne, pensumlister, forelesere osv. Og det løfter de større prinsipielle sakene i organisasjonen for å sette de på den politiske agendaen.

Det velges 1 klassetillitsvalgt per 30. påbegynte student i klassen.