Brødtekst

Gjennom StInn kan du ha mange spennende verv, både innad og utenfor organisasjonen. Vi har verv som passer til de fleste komfortsoner for både tid og ansvar. Du kan være alt fra klassetillitsvalgt, til studentrådsleder, til medlem av parlamentet, medlem av høgskolestyret, til medlem av Samskipnadsstyret med mange flere. 

Som engasjert i StInn skal du få god opplæring og oppfølging, og får møte mange andre engasjerte studenter på tvers av studiestedene på høgskolen. Vi trenger deg og din innsats for å gjøre studenthverdagen til alle 13 800 studentene ved Høgskolen i Innlandet til den beste den kan være!

I StInn kan du ha disse vervene:

 • Klassetillitsvalgt - velges i starten av høstsemesteret
 • Medlem av Studentrådsstyret (5-7 personer) - velges i starten av høstsemesteret og slutten av vårsemesteret
 • Medlem av Arbeidsutvalget (5 personer) - velges i slutten av vårsemesteret
 • Medlem av Kontrollkomiteen (3 personer) - velges i slutten av vårsemesteret
 • Medlem av Valgkomiteen (3 personer) - velges i slutten av vårsemesteret
 • Medlem av Parlamentet (21 personer + vara) - velges i slutten av høstsemesteret

StInn velger også representanter til:

 • Høgskolestyret (HINN - 4 personer + vara) - velges i slutten av høstsemesteret
 • Utdanningsutvalget (HINN - 2 personer + vara) - velges fortløpende
 • FoU-utvalget (HINN - 1 person + vara) - velges fortløpende
 • Skikkethetsnemnda (HINN - 2 personer) - velges fortløpende
 • Klagenemnda (HINN 2 personer + vara) - velges fortløpende
 • Råd for Samarbeid med Arbeidslivet (HINN - 2 personer + vara) - velges fortløpende
 • Ansettelseutvalget (HINN - 1 personer + vara) - velges fortløpende
 • Fakultetsråd (HINN - 2 personer per fakultet) - velges fortløpende
 • Andre midlertidige råd og utvalg med studentrepresentasjon - velges fortløpende
 • Samskipnadstyret (SINN - 4 personer + vara) - velges i slutten av vårsemesteret

 Suppleringsvalg gjennomføres fortløpende

Mer om verv i StInn