Verv i StInn?

Engasjer deg i å gjøre din og andres studenthverdag til den beste den kan være!

Gjennom StInn kan du ha mange spennende verv, både innad og utenfor organisasjonen. Vi har verv som passer til de fleste komfortsoner for både tid og ansvar. Du kan være alt fra klassetillitsvalgt, til studentrådsleder, til medlem av parlamentet, medlem av høgskolestyret, til medlem av Studentsamskipnadsstyret med mange flere. 

Som engasjert i StInn skal du få god opplæring og oppfølging, og får møte mange andre engasjerte studenter på tvers av studiestedene på høgskolen. Vi trenger deg og din innsats for å gjøre studenthverdagen til alle 14 000 studentene ved Høgskolen i Innlandet til den beste den kan være!

 

I StInn kan du ha disse vervene:

 

StInn velger også representanter til:

  • Høgskolestyret (HINN - 4 verv + vara) - velges før sommeren
  • Utdanningsutvalget (HINN - 2 verv + vara) - velges fortløpende
  • FoU-utvalget (HINN - 1 verv + vara) - velges fortløpende
  • Skikkethetsnemnda (HINN - 2 verv) - velges fortløpende
  • Klagenemnda (HINN 2 verv + vara) - velges fortløpende
  • Råd for samarbeid med arbeidslivet (HINN - 2 verv + vara) - velges fortløpende
  • Ansettelseutvalget (HINN - 1 verv + vara) - velges fortløpende
  • Fakultetsråd (HINN - 2 verv per fakultet) - velges fortløpende
  • Andre midlertidige råd og utvalg med studentrepresentasjon - velges fortløpende

 Suppleringsvalg gjennomføres fortløpende