Tekstinnhold

Studentorganisasjonen i Innlandet, forkortet StInn, er interesseorganisasjonen for alle studenter ved Høgskolen i Innlandet. Har du betalt semesteravgiften er du automatisk medlem. Vi har over 700 tillitsvalgte og fungerer som studentenes talerør opp mot Høgskolen, Studentsamskipnaden og myndighetene.

På denne siden finner du informasjon om hva vi mener, hva vi gjør, hvordan vi er organisert og ressurser for tillitsvalgte i Stinn.

Du finner også sakspapirer og protokoller fra møter som har vært.

 

Følg oss på @stinnstudent

SOME_rekke_sirkel