Møte i Sentralstyret

Sentralstyret innstiller blant annet på saker til Parlamentet.