Møte i råd for samarbeid med arbeidsliv

12. oktober møter råd for samarbeid med arbeidsliv, tidspunkt kommer. I dette rådet er det blant annet to studentrepresentanter som skal sørge for at studentenes meninger blir hørt! Les mer om dette rådet her.