Møte i Parlamentet PM5

Parlamentet er det øverste besluttende organet i StInn - Studentorganisasjonen i Innlandet, og har seks ordinære møter i året.

Vi inviterer til årets femte parlamentsmøte. Møtet blir avholdt på Hamar den 29. oktober fra kl. 10:00 til 16:30. Dersom smittesituasjonen utvikler seg slik at møtet ikke kan holdes fysisk vil det bli flyttet til Zoom.

På PM5-20 skal vi blant annet få møte de nye studentkoordinatorene som er ansatt i SINN, diskutere prosjekter for innføring av minstekrav for pedagogisk kompetanse, prosjektet «trygg seksuell helse for studenter».

Saksliste og mer info vil komme nærmere møtedato.

Ta kontakt med StInn hvis du har noen spørsmål!

Vel møtt!