Utsatt frist for sentrale verv

Utsatt frist for sentrale verv

Ny frist er fredag 3. mai, 23:59

På kvelden før fristen for å sende inn kandidatskjema for sentrale verv, så en blir vurdert av Valgkomiteen, hadde vi i Valgkomiteen mottatt svært få kandidatskjema. Mange sentrale verv hadde ikke fått en eneste søker. Jobben til Valgkomiteen er å rådføre Parlamentet best mulig om kandidatene som stiller til vervene de skal velge. Og når vi ikke har kandidater vi kan vurdere til disse vervene, så kan ikke vi rådføre Parlamentet tilstrekkelig.

Vi har derfor valgt å utsette fristen for å sende inn kandidatskjema for sentrale verv, og endret på timeplanen for den påfølgende intervjuprosessen. 

Fristen for å melde sitt kandidatur for Valgkomiteens vurdering utsettes til fredag 03.05.2019 kl. 23:59. Oppgaver blir sendt ut til kandidatene i valget til arbeidsutvalget lørdag 04.05.2019 kl. 12:00. Fristen for å levere besvarte oppgaver til Valgkomiteen settes til onsdag 08.05.2019 kl. 20:00. Valgkomiteen vil gjennomføre intervjuer med alle kandidater, etter avtale med hver enkelt kandidat, i tidsrommet mandag 06.05.2019 - søndag 12.05.2019. Intervjuer med kandidater til Arbeidsutvalget gjennomføres fortløpende, etter at de har svart på oppgavene gitt av Valgkomiteen.

Vi i Valgkomiteen håper alle kan bruke den utvidede tiden best mulig. Både ved å vurdere om en selv skal stille til et verv, og ved å oppfordre de en tror ville vært gode kandidater til å stille.

For mer informasjon om de sentrale vervene, så kan du lese denne artikkelen.

Godt valg!