Utlysning Valgkomiteen

Utlysning Valgkomiteen

Ledige verv i StInn sin valgkomité.

Vervet er tilgjengelig for alle studenter ved Høgskolen i Innlandet

 Det er Valgkomiteen som skal passe på å finne de beste kandidatene til flere av vervene i StInn. På PM4 14 september. skal det velges ny valgkomité og det er tre medlemmer som totalt skal velges. Valgkomiteen skal aktivt oppsøke og innstille på kandidater til ulike verv i StInn. Valgkomiteen er et uavhengig organ innad i StInn. Valgkomiteen skal ikke uttale seg politisk men skal bistå Arbeidsutvalget i å markedsføre ledige verv i organisasjonen, foruten om på lokalt nivå. Valgkomiteen håndterer personopplysninger og har taushetsplikt. Vervet passer godt for de som er interessert i organisasjonsarbeid. Vi ser spesielt etter de som er motiverte for tidvis arbeid og som ønsker å hjelpe til med å løfte studentorganisasjonen. Vervets varighet er fra valget til 30. juni 2021.

 

Hvordan stille til valg:

Kandidater til vervene anbefales å melde sitt kandidatur ved å laste ned og fylle inn kandidatskjemaet nederst i artikkelen, og sende det til vk.stinn@inn.no innen 30. august 2020 for å kunne bli vurdert av valgkomiteen. Merk e-posten «Valg til valgkomiteen». Valgkomiteen vil kontakte kandidatene etter fristen og forklare innstillingsprosessen videre. Kandidatene vil motta sin innstilling innen 7. september 2020. Innstillingene vil deretter bli publisert offentlig. Det er mulig å melde sitt kandidatur til vervet helt frem til valget starter på Parlamentsmøtet 14. september 2020. Ved spørsmål angående vervet, ikke nøl med å kontakte valgkomiteen på vk.stinn@inn.no.

    Kandidatskjema 2,22 MB

 

Godt valg!

Hilsen valgkomiteen,

Dag Emmanuel Fredriksen, Bendik Kaurin Evertsen og Fatema Al-Musawi