Utlysning styret i Studentsamskipnaden

Utlysning styret i Studentsamskipnaden

Ledige verv i SINN sitt styre.

Vervet er tilgjengelig for alle studenter ved Høgskolen i Innlandet, CENTRIC og LIMPI. På PM4 14 september skal det velges nye studentrepresentanter til SINN sitt styre og det er 5 medlemmer som totalt skal velges. 2 hoveddelegater for en periode på 2 år, 2 varadelegater for en periode på 2 år og 1 varadelegat for en periode på 1 år.

Som styremedlem i SINN er du med på å styre de økonomiske og driftsmessige prioriteringene i Studentsamskipnaden. Styret er det øverste organet i Studentsamskipnaden og legger på sine møter føringer for Studentsamskipnadens daglige drift og arbeid. Samskipnaden er en uavhengig organisasjon, men jobber ofte tett opp mot Høgskolen, Studentorganisasjonen og Studentsamfunnet. Vervet passer godt for de som er interessert i organisasjonsarbeid. Vi ser spesielt etter de som er motiverte til å jobbe for studentenes velferd og til å fremme studentenes interesser i SINN. Vervets varighet er fra 1. oktober 2020 til 30. mai 2021 eller 2022 avhengig av om man blir valg for 1 eller 2 år.

Vervet er honorert og gir også mulighet til å stille som styreleder for SINN-styret. 

 

Hvordan stille til valg:

Kandidater til vervene anbefales å melde sitt kandidatur ved å laste ned og fylle inn kandidatskjemaet nederst i artikkelen, og sende det til vk.stinn@inn.no innen 30. august 2020 for å kunne bli vurdert av valgkomiteen. Merk e-posten «Valg til SINN-styret». Valgkomiteen vil kontakte kandidatene etter fristen og forklare innstillingsprosessen videre. Kandidatene vil motta sin innstilling innen 7. september 2020. Innstillingene vil deretter bli publisert offentlig.

Det er mulig å melde sitt kandidatur til vervet helt frem til valget starter på Parlamentsmøtet 14. september 2020.

Ved spørsmål angående vervet, ikke nøl med å kontakte valgkomiteen på vk.stinn@inn.no.

    Kandidatskjema 2,22 MB

 

Godt valg!

Hilsen valgkomiteen,

Dag Emmanuel Fredriksen, Bendik Kaurin Evertsen og Fatema Al-Musawi