Utlysning Kontrollkomiteen

Utlysning Kontrollkomiteen

Ledige verv i StInn sin kontrollkomité.

Vervet er tilgjengelig for alle studenter ved Høgskolen i Innlandet.

Kontrolkomiteen skal passe på at organisasjonen følger sine vedtekter og styringsdokumenter, og tolke disse hvis nødvendig. På PM4 den 14. september 2020 skal det være suppleringsvalg til StInn sin Kontrollkomité og det er to medlemmer som skal velges inn av de totalt tre som skal sitte i Kontrollkomiteen. Kontrollkomiteen har ansvar for å kontrollere at rammene og vedtak fattet av parlamentet blir fulgt. Kontrollkomiteen behandler også til tider personalsaker, og har derfor taushetsplikt. Kontrollkomiteen bør ikke uttale seg politisk, men har en rådgivende rolle når det kommer til tolkning av dokumenter og praksis i organisasjonen. Vervet passer godt for de som liker å lese og tolke regler, og for de som er interessert i organisasjonsarbeid. Vi ser spesielt etter de som er motiverte for tidvis arbeid og som ønsker å jobbe for studentenes beste.

Vervets varighet er fra valget til 30. juni 2021.

 

Hvordan stille til valg:

Kandidater til vervene anbefales å melde sitt kandidatur ved å laste ned og fylle inn kandidatskjemaet nederst i artikkelen, og sende det til vk.stinn@inn.no innen 30. august 2020 for å kunne bli vurdert av valgkomiteen. Merk e-posten «Valg til kontrollkomiteen». Valgkomiteen vil kontakte kandidatene etter fristen og forklare innstillingsprosessen videre. Kandidatene vil motta sin innstilling innen 7. september 2020. Innstillingene vil deretter bli publisert offentlig. Det er mulig å melde sitt kandidatur til vervet helt frem til valget starter på Parlamentsmøtet 14. september 2020. Ved spørsmål angående vervet, ikke nøl med å kontakte valgkomiteen eller sittende kontrollkomite på vk.stinn@inn.no eller kk.stinn@inn.no.

  Kandidatskjema 2,22 MB

 

Godt valg!

Hilsen valgkomiteen,

Dag Emmanuel Fredriksen, Bendik Kaurin Evertsen og Fatema Al-Musawi