Utlysning innstillingsutvalg ved ansettelse av ny rektor

Utlysning innstillingsutvalg ved ansettelse av ny rektor

Ledig verv i innstillingsutvalget

Oppgaven for utvalget vil først og fremst handle om å vurdere søkere og fremme en innstilling til styret om ansettelse, men utvalget vil også involveres i utarbeidelse av kravspesifikasjon og kartlegging av mulige kandidater.     

Vervet er tilgjengelig for alle studenter ved Høgskolen i Innlandet. Vervets funksjonsperiode er satt til høstsemesteret 2020. Innstillingsutvalget vil ha et oppstartsmøte i slutten av august, det tas sikte på at stillingen kunngjøres ca 1. oktober og at ansettelse kan gjøres i Høgskolens styremøte i desember. Den 19. august velges 1 kandidat til vervet av StInns arbeidsutvalg. 

                      

Hvordan stille til valg:

Kandidater til vervet anbefales å melde sitt kandidatur ved å laste ned og fylle inn kandidatskjemaet nederst i artikkelen, og sende det til stinn@inn.no innen 18. august. Merk e-posten «Valg til innstillingsutvalget». Ved spørsmål angående vervet, ikke nøl med å kontakte Lars.Petter.Mathisrud@inn.no.

     Kandidatskjema 2,22 MB

 

Godt valg!

Hilsen alle oss i AU!