Utlysning Arbeidsutvalet

Utlysning Arbeidsutvalet

Ledige verv i StInn sitt arbeidsutvalg.

Vervet er tilgjengelig for alle studenter ved Høgskolen i Innlandet.

Det er Arbeidsutvalget som jobber med den daglige driften av Studentorganisasjonen i Innlandet fra et sentralt hold. På PM4 14. september skal det velges nytt Arbeidsutvalg. Det er totalt 5 ledige stillinger i Arbeidsutvalget og du kan lese mer om de forskjellige stillingene ved å følge lenken.

https://www.inn.no/prosjektsider/studentorganisasjonen-i-innlandet/verv-i-stinn/arbeidsutvalget

Vervene i Arbeidsutvalget er: 

-          Leder

-          Nestleder

-          Fag og forskningspolitisk ansvarlig

-          Velferd og Læringsmiljøpolitisk ansvarlig

-          Kommunikasjonsansvarlig

 

Arbeidsutvalget er det utøvende organet i Studentorganisasjonen i Innlandet og jobber daglig med å sikre og fremme studentenes rettigheter i Høgskolen og andre interessenter. Arbeidsutvalget har et bred spekter av arbeidsoppgaver, alt fra møtevirksomhet til arrangering av Parlamentsmøter og opplæring for tillitsvalgte i Studentorganisasjonen. Arbeidsutvalget sitt arbeid omfatter samarbeid med alle de forskjellige instansene innad i studentorganisasjonen på både lokalt og sentralt nivå. Vervene passer godt for deg som ønsker å kjempe for og fremme studentenes rettigheter og som har mulighet til å sette av mye tid det neste året for å jobbe med studentrettigheter. Vi ser spesielt etter de som er gode på å jobbe i team og som kan jobbe på oppdrag gitt av et overordnet organ (Studentparlamentet).

Vervene Leder og Nestleder er 100 prosent honorert og de øvrige vervene er 50 prosent honorert, men basert på tidligere erfaring og tilbakemeldinger fra tidligere AU så bør alle stillingene anses som rundt 100 prosents stillinger.

Vervets varighet er fra valget til 30. juni 2021.

 

Hvordan stille til valg:

Kandidater til vervene anbefales å melde sitt kandidatur ved å laste ned og fylle inn kandidatskjemaet nederst i artikkelen, og sende det til vk.stinn@inn.no innen 30. august 2020 for å kunne bli vurdert av valgkomiteen. Merk e-posten «Valg til ». Valgkomiteen vil kontakte kandidatene etter fristen og forklare innstillingsprosessen videre. Kandidatene vil motta sin innstilling innen 7. september 2020. Innstillingene vil deretter bli publisert offentlig. Det er mulig å melde sitt kandidatur til vervet helt frem til valget starter på Parlamentsmøtet 14. september 2020. Ved spørsmål angående vervet, ikke nøl med å kontakte valgkomiteen på vk.stinn@inn.no.

Kandidatskjema 2,22 MB

 

Godt valg! 

Hilsen valgkomiteen,

Dag Emmanuel Fredriksen, Bendik Kaurin Evertsen og Fatema Al-Musawi