Suppleringsvalg Parlamentet

Suppleringsvalg Parlamentet

Hørte du om Parlamentsvalget litt for sent? På førstkommende Parlamentsmøte 20. februar skal det suppleres delegater til Parlamentet 2020! Kanskje det er akkurat deg vi ser etter?

Vi er ute etter de som ønsker å ta del i gode diskusjoner og finne de beste løsningene for studentene ved Høgskolen i Innlandet.

Parlamentet er Studentorganisasjonen i Innlandets sitt øverste organ. Det er de som til syvende og sist bestemmer i hvilken retning StInn sin politikk skal ta. Det betyr at i Parlamentet tas det strategiske beslutninger som er av betydning for hele organisasjonen. Parlamentet består av representanter fra alle studiesteder, og de velges hver høst ved elektronisk valg. Alle studenter i HINN kan fremme saker som de ønsker at parlamentet skal ta opp.

Parlamentsdelegater velges vanligvis ved elektronisk valg, og sitter i vervet sitt fra 1. januar til 31. desember. Etter høstens valg mangler vi noen delegater, så vi gjennomfører derfor suppleringsvalg for å fylle dem. Det er planlagt totalt syv parlamentsmøter i 2020. Tre ordinære møter på vårsemesteret og tre ordinære møter på høstsemesteret, i tillegg til et valgmøte før sommeren.

Ledige delegatseter per studiested

Blæstad 0 hovedrepresentanter  og 1 vararepresentant
Elverum 1 hovedrepresentant og 4 vararepresentanter
Evenstad 0 hovedrepresentanter  og 1 vararepresentant
Hamar 0 hovedrepresentanter  og 3 vararepresentanter
Lillehammer 0 hovedrepresentanter  og 5 vararepresentanter
Rena 0 hovedrepresentanter  og 1 vararepresentant

Hvordan stille til valg

Delegater blir supplert inn i Parlamentet ved å bli valgt av det sittende Parlamentet. Det meldes ikke opp valg til Parlamentet uten at kandidater har meldt interesse for å stille. Det er derfor viktig at du melder din interesse ved å sende inn kandidatskjema (se vedlegg nederst i artikkelen) til Valgkomiteen på  vk.stinn@inn.no, frist 13. februar kl. 23:59, merk e-posten med «Supplering til Parlamentet». Valget vil finne sted i Elverum 20. februar.

Godt valg!