Stem på kandidater til høgskolestyret!

Stem på kandidater til høgskolestyret!

Nå er det duket for VALG! Hvem av disse studentene skal bli sjefen til rektor?

Under kan du lese om valg til høgskolestyret, hvordan du stemmer, og kandidatene som stiller fra studentene.

Vi har også  valg til Parlamentet som du kan lese om her, og vi håper du benytter deg av din stemmerett og stemmer i begge valgene. Husk at din stemme teller!

Du kan stemme fra 1.-14. november. Valget stenger 15:00.

 

Fra 1.1.2020 får Høgskolen i Innlandet nytt styre og du kan være med å bestemme hvem som skal fylle plassene.

Det skal velges to faste representanter og to varaer blant studentene. Det skal være kjønnsbalanse, i henhold til universitets- og høgskoleloven.

Kandidatene er klare og valget gjennomføres som elektronisk valg i perioden fra 1. november kl. 09.00 til 14. november kl. 15.00.

Du kan avgi din stemme på https://valg.inn.no. Du kan avgi din stemme én gang, dette er et preferansevalg hvor du rangere kandidatene. Du som student kan kun stemme på andre studenter.

Det vil være tilgang til PC i bibliotekene på hvert studiested. Gjeldende PC vil være merket og valginformasjon vil være tilgjengelig. Se  åpningstider for bibliotekene. Det er ikke mulig å avgi forhåndsstemme.

For mer teknisk informasjon om valget, se nederst i artikkelen.

Hvordan du stemmer:

  1. Gå inn på nettsiden  valg.inn.no.
  2. Trykk på «Klikk her for å avgi stemme» nederst på siden.
  3. Logg inn med din Feide-ID.
  4. Trykk på valget og trykk «Velg».
  5. Sett inn tall i boksene til venstre for kandidatene. Sett inn 1 på kandidaten du ønsker mest, 2 på kandidaten du ønsker nest mest, osv. Du kan la være å sette inn tall på enkelte kandidater, og stemme blankt på dem. Når du har fylt inn tall på kandidatene du ønsker å gi en stemme, så trykker du på «Vis stemmeseddel». Dersom du ikke ønsker å gi noen kandidater din stemme, så trykker du på «Blank stemme».
  6. Se over stemmeseddelen din for å bekrefte at kandidatene er prioritert i riktig rekkefølge. Trykk på «Tilbake» for å endre rekkefølgen, eller «Avgi stemme» for å levere stemmeseddelen slik den står.
  7. Du har nå stemt!

 

Les om kandidatene her:

 

Kristin
Fatema
Henrik
Thomas
Dag Emmanuel
Jannik
Oliver
Emily
Annette
Jørgen

 

Valgkrets

Ingen kan stemme i mer enn én valgkrets. Dersom man er stemmeberettiget i mer enn én valgkrets, skal man stemme i den høyeste prioriterte av valgkretsene under:

  1. Undervisnings- og forskerstilling
  2. Teknisk og administrativt tilsatte
  3. Studenter

 

Stemmerett

En student som har betalt semesteravgift, bekreftet utdanningsplanen og/eller registrert seg som student det semesteret valget holdes har stemmerett.

 

Valgoppgjøret

Stemmene telles opp av valgstyret så snart som mulig etter fristen for å avgi stemme er ute, og kontrolleres deretter mot manntall og valgprotokoll før de publiseres.

Kandidatene rangeres etter antall stemmer.

 

Spørsmål

Henvend deg i bibliotekskrankene eller ta kontakt med valgstyret ved sekretær  Kristin Garstad.

Det vises for øvrig til  HINNs valgreglement.

Mer om høgskolestyret.