Stem på studentrepresentanter i Høgskolestyret

Stem på Høgskolestyret

Hvilke studenter skal bli sjefen til rektor?

Høgskolestyret er det øverste organet i Høgskolen i Innlandet, som selv rektor må svare til. Og i følge universitets- og høgskoleloven, så må det være studentrepresentasjon der. Dette er både bra, for det er veldig viktig at studentene blir representert når de største avgjørelsene blir tatt. Forbi studentrepresentantene, så består styret av vitenskapelige ansatte, administrative ansatte, og eksterne medlemmer utnevnt av Kunnskapsdepartementet.  Vi trenger derfor noen som ikke er redd for å ta ordet, kan fremme forslag som er for studentene og høgskolens beste, og kan sette seg inn i sakspapirene som blir sendt ut før hvert møte. Studentrepresentantene sitter i vervet sitt i 1 år om gangen.

For øyeblikket består Høgskolestyret av 15 medlemmer, hvor 4 av de skal være studentrepresentanter. Dette er en midlertidig løsning som blir brukt i sammenslåingprosessen. HINN har søkt til Kunnskapsdepartementet om å få utvidet denne løsningen, men dersom de får avslag så går styret tilbake til standardstørrelsen. Det er et styre på 11 medlemmer, hvor 2 av de skal være studentrepresentanter. I et slikt tilfelle vil de to studentrepresentanter som fikk flest stemmer i det kommende valget forbli hovedmedlemmer, mens de resterende studentrepresentantene blir varamedlemmer i prioritert rekkefølge av hvor mange stemmer de fikk i det kommende valget.

Hvordan en stemmer

  1. Gå inn på nettsiden  valg.inn.no.
  2. Trykk på "Klikk her for å avgi stemme" nederst på siden.
  3. Logg inn med din Feide-ID.
  4. Trykk på valget og trykk "Velg".
  5. Sett inn tall i boksene til venstre for kandidatene. Sett inn 1 på kandidaten du ønsker mest, 2 på kandidaten du ønsker nest mest, osv. Du kan la være å sette inn tall på enkelte kandidater, og stemme blankt på dem. Når du har fylt inn tall på kandidatene du ønsker å gi en stemme, så trykker du på "Vis stemmeseddel". Dersom du ikke ønsker å gi noen kandidater din stemme, så trykker du på "Blank stemme".
  6. Se over stemmeseddelen din for å bekrefte at kandidatene er prioritert i riktig rekkefølge. Trykk på "Tilbake" for å endre rekkefølgen, eller "Avgi stemme" for å levere stemmeseddelen slik den står.
  7. Du har nå stemt i høgskolestyrevalget!

Hvem som stiller til valg

Kandidatskjema for Høgskolestyret - Arild Monkvik Johannessen
Kandidatskjema for Høgskolestyret - Erlend Rinden
Kandidatskjema for Høgskolestyret - Julie Marie Næss
Kandidatskjema for Høgskolestyret - Kristin Aldridge
Kandidatskjema for Høgskolestyret - Mathias Helland Olsen
Kandidatskjema for Høgskolestyret - Thomas Brinck-Mortensen
Kandidatskjema for Høgskolestyret - Trine Mathisen

Godt valg!