Ledige verv: 37 verv skal velges på neste parlamentsmøte

Ledige verv: 37 verv skal velges på neste parlamentsmøte

Gjør din og andres studietid bedre med et frivillig verv i StInn

På det neste parlamentsmøtet på Lillehammer, fredag 14. september, skal det velges opp til 37 nye tillitsvalgte i sentrale verv. Dersom du har lyst på et frivillig verv til å fylle studietiden og CVen din med, så burde du se om noen av disse er for deg.

Nestleder i StInn

Nestleder er en del av Arbeidsutvalget, som er StInns utøvende organ. Nestleder fungerer som intern og organisatorisk leder, men skal også være leders stedfortreder. Vervet er honorert, og er en 100% stilling. Stillingsperioden er frem til 1. juli 2019.

Du kan lese mer om nestledervervet her.

Parlamentsdelegat – Fra gode diskusjoner til riktige avgjørelser

Parlamentet er Studentorganisasjonen i Innlandets sitt øverste organ. Det er de som til syvende og sist bestemmer i hvilken retning StInn sin politiske retning skal ta. Det betyr at i Parlamentet tas det strategiske beslutninger som er av betydning for hele organisasjonen. Parlamentet møtes tre ganger i semesteret, og stillingsperioden er frem til 31. desember 2018.

Vi trenger både hovedrepresentanter og vararepresentanter, til sammen 27 stykker. Hvor mange vi trenger fra ditt studiested, og andre ting om vervet kan du lese her. 

Medlem i Kontrollkomiteen – Vaktbikkjens vokter

Kontrollkomiteen er et uavhengig organ i StInn, og skal kontrollere at arbeidsutvalget, Parlamentet og organisasjonens andre organer handler i samsvar med vedtak som er gjort, og i samsvar med StInn sine vedtekter og retningslinjer. Det er tre seter i Kontrollkomiteen, og alle tre skal fylles. Stillingsperioden er frem til 1. juli 2019.

Du kan lese mer om Kontrollkomitevervet her.

Medlem i Valgkomiteen – De som finner de beste kandidatene

Valgkomiteen skal aktivt oppsøke og innstille på kandidater til ulike verv i StInn. Valgkomiteen er et uavhengig organ innad StInn og påvirker ikke politikken. Det finnes tre seter i Valgkomiteen, og det er kun et som skal fylles ved dette valget. Stillingsperioden er frem til 1. juli 2019.

Du kan lese mer om Valgkomitevervet her.

Hvordan stille til valg

Kandidater til vervene anbefales på det sterkeste å melde sitt kandidatur ved å laste ned og fylle inn valgskjemaet, [Lenke til valgskjema] og sende det til vk.stinn@inn.no innen 10. september. Merk e-posten «Valg til Nestleder», «Valg til Parlamentet», «Valg til Kontrollkomiteen» eller «Valg til Valgkomiteen» ettersom hva du søker på. De som gjør dette vil bli intervjuet at Valgkomiteen, som vil gi sin anbefaling til Parlamentet som velger vervene, ved å innstille på kandidaten de mener er best skikket til vervet. Valgkomiteens innstilling offentliggjøres 13. september, 18:00.

Det er mulig å melde sitt kandidatur til vervet helt frem til valget starter 14. september, 12:00 på Lillehammer. Men kandidater som har blitt behandlet av Valgkomiteen stiller som oftest sterkere.

Godt valg!