Ledig verv: Vararepresentant i klagenemnda

Ledig verv: Vararepresentant i klagenemnda

Vi trenger noen som taler på studentenes vegne når noe kan ha gått galt

Klagenemnda er det organet i høgskolesystemet som tar opp klager på karakterer, fusk, formelle feil og andre klagesaker. Nemnda har fem seter, hvor to av disse er fylt av studentrepresentanter. Hver av disse representantene har en vararepresentant som er stedfortredere når hovedrepresentanten ikke kan delta på møtene.

 Det holdes møte for Klagenemda på den siste tirsdagen i hver måned, som oftest i Hamar. Eventuelle reiseutgifter for deltagelse på møtet vil bli dekket av høgskolen. Siden vi er ute etter en vararepresentant, så kommer de mest sannsynligvis til å ikke delta på de fleste møtene. Men de trenger å ha den siste tirsdagen hver måned ledig, slik at de har muligheten til å delta når det er behov.

 Vararepresentanten utnevnes av Arbeidsutvalget i StInn. For å stille til vervet, så sender du et motivasjonsbrev til stinn@inn.no. Frist for innsending er torsdag 30. august 23:59.