Ledig verv: Vara i SINN-styret

Ledig verv: Vara i SINN-styret

Vi trenger noen som kan sikre studentrepresentasjon i studentsamskipnaden

SINN er studentsamskipnaden for studentene ved Høgskolen i Innlandet og er styrt av studentene. SINN jobber for at studentene skal ha det best mulig i studietiden. De skal gi alle studenter et godt velferdstilbud som bidrar til et helhetlig læringsmiljø. De tilbyr studentene bolig, barnehage, kantine, bokhandel og rådgivningstjeneste/helsetilbud. Målet deres er å bidra til at Høgskolen i Innlandet skal ha landets mest fornøyde studenter.

Styret er SINNs øverste organ og representerer studentsamskipnaden utad. De har ansvaret for at studentsamskipnaden blir forvaltet tilfredsstillende. Studentene har flertall i styret (ved styreleders dobbeltstemme). Det er derfor viktig at styremedlemmene har varaer som kan ivareta dette flertallet dersom noen av dem ikke har muligheten til å delta.

SINN-styret møtes minst 5 ganger per år, og kan kalle inn til ekstraordinære møter dersom tidssensitive saker skulle oppstå. Styret behandler økonomi, fordeling av semesteravgift, orienteringer fra adm.dir, Styremedlemmer får med seg svært viktig erfaring og innsikt i styrearbeid fra en signifikant bedrift i Innlandet. 

Hvordan stille til valg

Kandidater til vervene anbefales på det sterkeste å melde sitt kandidatur ved å  laste ned og fylle inn valgskjemaet, og sende det til  vk.stinn@inn.no så tidlig som mulig. Merk e-posten «Valg til SINN-styret». De som gjør dette vil bli intervjuet at Valgkomiteen, som vil gi sin anbefaling til Parlamentet som velger representanter til SINN-styret, ved å innstille på kandidaten de mener er best skikket til vervet. 

Det er mulig å melde sitt kandidatur til vervet helt frem til valget starter 12. oktober, 12:00 på Blæstad. Men kandidater som har blitt behandlet av Valgkomiteen stiller som oftest sterkere.

Godt valg!