Ledig verv: valgstyret

Ledig verv: valgstyret

StInn skal oppnevne to representanter til å sitte i valgstyret.

Valgstyret skal sikre at valgene ved HINN gjennomføres korrekt, og i tråd med demokratiske prinsipper. Mye av det som er knyttet til gjennomføringen av valg er veldig praktisk og rutinepreget, dette gjøres av høgskolens faste ansatte. Det må være en viss avstand på et overordnet nivå slik at man kan ha tillit til at valgene er rettferdige og ikke beheftet med mistanker om fusk.

Det er derfor et valgstyre som har ansvaret – på vegne av høgskolestyret. I praksis innebærer dette at man er med på å godkjenne når valg skal gjennomføres, godkjenne de kandidater som stiller til valg og overvåke opptellingen av stemmene. Det krever ingen særlige forkunnskaper, men det kan være en fordel dersom kandidatene kan sitte en viss periode.

Nå i høst er det valg blant ansatte i Høgskolen i Innlandet, men til våren skal vi holde valg blant studentene igjen. En viss kontinuitet er derfor en fordel.

Vervet utnevnes av Arbeidsutvalget til StInn. For å stille til vervet sender du et motivasjonsbrev til stinn@inn.no, emnefeltet merkes med «motivasjonsbrev valgstyret». Frist for innsending er onsdag 2. oktober 12:00.