Ledig verv: Studentrepresentant i Høgskolestyret

Ledig verv: Studentrepresentant i Høgskolestyret

Vi trenger noen til å være studentenes stemme i rommet hvor høgskolens største beslutninger blir tatt

Høgskolestyret er det øverste organet i Høgskolen i Innlandet, som selv rektor må svare til. Og i følge universitets- og høgskoleloven, så må det være studentrepresentasjon der. Dette er både bra, for det er veldig viktig at studentene blir representert når de største avgjørelsene blir tatt. Forbi studentrepresentantene, så består styret av vitenskapelige ansatte, administrative ansatte, og eksterne medlemmer utnevnt av Kunnskapsdepartementet.  Vi trenger derfor noen som ikke er redd for å ta ordet, kan fremme forslag som er for studentene og høgskolens beste, og kan sette seg inn i sakspapirene som blir sendt ut før hvert møte. Høgskolestyret møtes ordinært 4 ganger i semesteret. Studentrepresentantene sitter i vervet sitt i 1 år om gangen, og blir honorert for møtedeltagelse. Honoraret er satt av Kunnskapsdepartementet.

For øyeblikket består Høgskolestyret av 15 medlemmer, hvor 4 av de skal være studentrepresentanter. Dette er en midlertidig løsning som blir brukt i sammenslåingprosessen. HINN har søkt til Kunnskapsdepartementet om å få utvidet denne løsningen, men dersom de får avslag så går styret tilbake til standardstørrelsen. Det er et styre på 11 medlemmer, hvor 2 av de skal være studentrepresentanter. I et slikt tilfelle vil de to studentrepresentanter som fikk flest stemmer i det kommende valget forbli hovedmedlemmer, mens de resterende studentrepresentantene blir varamedlemmer i prioritert rekkefølge av hvor mange stemmer de fikk i det kommende valget.

Dersom du ønsker å stille til valget, så fyller du inn dette skjemaet, og sender det til vk.stinn@inn.no innen mandag 3. desember. Valget blir utført som urnevalg, slik parlamentvalget som nå nettopp var ble gjort. Dato må bli satt av Høgskolen i Innlandet, da det er de som holder valget. Vi vil informere om når det endelige valget blir, men det blir mest sannsynligvis i løpet av den første uka i desember. For flere spørsmål om vervet kan du kontakte oss på stinn@inn.no.

Godt valg!