Ledig verv: Representant i Høgskolestyret

Ledig verv: Representant i Høgskolestyret

Vi trenger noen til å være studentenes stemme i rommet hvor høgskolens største beslutninger blir tatt!

Kunne du tenke deg å sitte rundt samme bord som rektor når beslutninger blir tatt i vårt fremtidige universitet? Da må du fortsette å lese!

Høgskolestyret er det øverste organet i Høgskolen i Innlandet, som selv rektor må svare til.  I følge universitets- og høgskoleloven, så må det være studentrepresentasjon i styret. Det er veldig viktig at studentene blir representert når de største avgjørelsene blir tatt! Forbi studentrepresentantene, så består styret av vitenskapelige ansatte, administrative ansatte, og eksterne medlemmer utnevnt av Kunnskapsdepartementet. Vi trenger derfor noen som ikke er redd for å ta ordet, kan fremme forslag som er for studentene og høgskolens beste, og kan sette seg inn i sakspapirene som blir sendt ut før hvert møte. Høgskolestyret møtes ordinært 4 ganger i semesteret. Studentrepresentantene som blir valgt nå sitter i utvalget 1,5 år, fra 1. januar 2020 til 31. juli 2021, og blir honorert for møtedeltagelse. Honoraret er satt av Kunnskapsdepartementet. Les mer om høgskolestyret her.

 

Det å sitte i høgskolestyret er en fantastisk mulighet til å ha direkte påvirkning på Høgskolen. Som representant for studentene er du likeverdig med resten av styret. Å ha sittet i styret de siste to årene har vært en utrolig spennende reise som student. Å følge universitetssatsningen, sammen med alle de andre sakene man har påvirkning på, ville jeg aldri vært foruten.

– Arild Johannessen, studentrepresentant i Høgskolestyret

 

Vi trenger to studentrepresentanter til å sitte i Høgskolestyret, samt varaer til disse to. 

Ønsker du å stille til valget,  så fyller du inn dette skjemaet, og sender det til  vk.stinn@inn.no innen fredag 25. oktober 12:00. Valget blir utført som urnevalg i perioden 1.-14. november. For flere spørsmål om vervet kan du kontakte oss på  stinn@inn.no. Pass på at du sender kandidatskjemaet til riktig e-post, slik at kandidaturet ditt kan vurderes!

Godt valg!

Psst ... Det er valg til Parlamentet nå også! Ler mer her hvis du er nysgjerrig.