Ledig verv: Parlamentsdelegater

Ledig verv: Parlamentsdelegater

Vi er ute etter de som søker de gode diskusjonene og de beste løsningene

Det er et ekstra stort suppleringsvalg for delegater til Parlamentet i år, og studenter fra alle studiesteder kan få verv til å representere sitt studiested ut høsten.

Parlamentet er Studentorganisasjonen i Innlandets sitt øverste organ. Det er de som til syvende og sist bestemmer i hvilken retning StInn sin politiske retning skal ta. Det betyr at i Parlamentet tas det strategiske beslutninger som er av betydning for hele organisasjonen. Parlamentet består av representanter fra alle studiesteder, og de velges hver vår ved urnevalg. Alle studenter i HINN kan fremme saker som de ønsker at parlamentet skal ta opp.

Parlamentsdelegater velges vanligvis ved urnevalg, og sitter i vervet sitt fra 1. januar til 31. desember. Men siden det Parlamentet som nå sitter er det første etter StInns opprettelse, så har de periode fra 1. juli 2017 til 31. desember 2018. Dette har ført til at flere delegater har blitt uteksaminert i løpet av sommerferien, og vi har et større suppleringsvalg.

Delegater og varadelegater som blir valgt i september sitter ut desember, og skal delta på tre parlamentsmøter. De kan stille til valg ved urnevalget i november, for å bli valgt for en periode til. Det å komme inn i Parlamentet igjennom suppleringsvalget gir deg både et godt inntrykk om du har lyst å sitte i Parlamentet i en hel periode, og gjør at du stiller godt som kandidat ved urnevalget.

For øyeblikket mangler studiestedene følgende delegater:

Lillehammer –   3 hovedrepresentanter og 4 vararepresentanter
Rena            –   1 hovedrepresentanter og 5 vararepresentanter
Hamar          –   2 hovedrepresentanter og 4 vararepresentanter
Elverum       –   1 hovedrepresentanter og 4 vararepresentanter
Blæstad       –   1 hovedrepresentanter og 1 vararepresentanter
Evenstad     –   0 hovedrepresentanter og 1 vararepresentanter

Hovedrepresentanter, og vararepresentanter for studiesteder som mangler hovedrepresentanter, kan delta på resten av Parlamentsmøtet som delegater rett etter at valget er fullført.

Hvordan stille til valg

Kandidater til vervene anbefales på det sterkeste å melde sitt kandidatur ved å laste ned og fylle inn valgskjemaet, [Lenke til valgskjema] og sende det til vk.stinn@inn.no innen 10. september. Merk e-posten «Valg til Parlamentet». De som gjør dette vil bli intervjuet at Valgkomiteen, som vil gi sin anbefaling til Parlamentet som velger suppleringen til Parlamentet, ved å innstille på kandidaten de mener er best skikket til vervet. Valgkomiteens innstilling offentliggjøres 13. september, 18:00.

Det er mulig å melde sitt kandidatur til vervet helt frem til valget starter 14. september, 12:00 på Lillehammer. Men kandidater som har blitt behandlet av Valgkomiteen stiller som oftest sterkere.

Godt valg!