Ledig verv: Parlamentsdelegater

Ledig verv: Parlamentsdelegater

Vi er ute etter de som søker de gode diskusjonene og de beste løsningene

Parlamentet er Studentorganisasjonen i Innlandets sitt øverste organ. Det er de som til syvende og sist bestemmer i hvilken retning StInn sin politiske retning skal ta. Det betyr at i Parlamentet tas det strategiske beslutninger som er av betydning for hele organisasjonen. Parlamentet består av representanter fra alle studiesteder, og de velges hver høst ved urnevalg. Alle studenter i HINN kan fremme saker som de ønsker at parlamentet skal ta opp.

Parlamentsdelegater velges vanligvis ved urnevalg, og sitter i vervet sitt fra 1. januar til 31. desember. I år ble ikke alle setene fylt ved urnevalget, så vi kjører et suppleringsvalg for å fylle dem. Det er planlagt totalt syv parlamentsmøter i 2019. Fire på vårsemesteret og tre på høstsemesteret.

Delegater per studiested

Lillehammer –   0 hovedrepresentanter og 3 vararepresentanter
Rena            –   0 hovedrepresentanter og 1 vararepresentanter
Hamar          –   0 hovedrepresentanter og 1 vararepresentanter
Elverum       –   1 hovedrepresentanter og 3 vararepresentanter
Blæstad       –   0 hovedrepresentanter og 0 vararepresentanter
Evenstad     –   0 hovedrepresentanter og 1 vararepresentanter

 

Hvordan stille til valg

Fristen for å melde sitt kandidatur for å bli vurdert innstilt av Valgkomiteen er utløpt, men det er fremdeles mulig å stille til vervene. Dersom du har mulighet til å delta på parlamentmøtet 20. februar på Elverum, så kan du presentere ditt kandidatur personlig til Parlamentet når valget åpnes. Dette er planlagt å starte 16:50, men kan forskyves. Det er smart å møte opp i forveien. Både så du er tilstede dersom valget blir åpnet tidligere enn planlagt, og så du kan få et inntrykk av hvordan Parlamentet arbeider. Og det er sterkt anbefalt å sende en e-post i god tid før til vk.stinn@inn.no, så vi er klar over at du har tenkt å stille. Reisekostnader i regi av møtet dekkes, så ta godt vare på billetter og kvitteringer for å få det refundert.

Dersom du ikke har mulighet til å møte opp personlig på parlamentmøtet, så kan du melde ditt kandidatur ved å enten  laste ned og fylle inn kandidatskjemaet, eller lage en forhåndsinnspilt video hvor du presenterer deg selv, formidler din motivasjon for vervet, og nevner relevant erfaring. Uansett hvilken av disse to alternativene du velger, så skal det sendes inn til  vk.stinn@inn.no i god tid før møtet.

Godt valg!