Ledig verv: Parlamentsdelegat

Ledig verv: Parlamentsdelegat

Vi er ute etter de som søker de gode diskusjonene og de beste løsningene

Parlamentet er Studentorganisasjonen i Innlandets sitt øverste organ. Det er de som til syvende og sist bestemmer i hvilken retning StInn sin politiske retning skal ta. Det betyr at i Parlamentet tas det strategiske beslutninger som er av betydning for hele organisasjonen. Parlamentet består av representanter fra alle studiesteder, og de velges hver høst ved urnevalg. Alle studenter i HINN kan fremme saker som de ønsker at parlamentet skal ta opp.

Parlamentsdelegater velges vanligvis ved urnevalg, og sitter i vervet sitt fra 1. januar til 31. desember. I år ble ikke alle setene fylt ved urnevalget, så vi kjører suppleringsvalg for å fylle dem. Det er planlagt totalt seks parlamentsmøter i 2019. Tre på vårsemesteret og tre på høstsemesteret.

Ledige delegatseter per studiested

Lillehammer –   0 hovedrepresentanter og 3 vararepresentanter
Rena             –   0 hovedrepresentanter og 1 vararepresentanter
Elverum        –   1 hovedrepresentanter og 3 vararepresentanter
Evenstad      –   0 hovedrepresentanter og 1 vararepresentanter

Hvordan stille til valg

Delegater blir supplert inn i Parlamentet ved å bli valgt av det sittende Parlamentet. Men det meldes ikke opp noen valg til Parlamentet uten at kandidater har meldt interesse for å stille. Du må derfor melde din interesse ved å kontakte Valgkomiteen på vk.stinn@inn.no. Parlamentsmøtene som skal holdes i vår skal foregå 3. april i Hamar og 23. mai i Lillehammer, så pass på å melde din interesse i god tid før datoen du ønsker å stille til valg på.

Godt valg!