Ledig verv: Arbeidsgruppe for organisasjonsutvikling

Ledig verv: Organisasjonsutvikling

StInn skal utvikle organisasjonen vår ved å se på hva vi gjør bra, og hva vi kan gjøre bedre. Og vi trenger din mening i rommet.

StInn er en forholdsvis ung organisasjon, som ble skapt som en fusjon mellom Studentorganisasjonen i Hedmark og Lillehammer Studentorganisasjon 01.juli 2017. Det var som et følge av at Høgskolene i Hedmark og  Lillehammer skulle slå seg sammen, og det ble brukt et semester på å utforme strukturen og dokumentene til StInn. Nå som vi er oppe og går, og kan gjøre vårt daglige arbeid uten større problemer, så ønsker vi å ta en ny runde på hvordan organisasjonen skal oppbygges. Men denne gangen med bedre tid og mer refleksjon.

Dette prosjektet kommer til å foregå over fem semester, men med arbeidet oppdelt i bolker slik at folk kan delta et semester om gangen. Arbeidet i hver bolk baseres på arbeidet som blir lagt i de tidligere bolkene, så det er spesielt viktig for oss å gjøre et godt arbeid i det første semesteret av prosjektet. For i denne bolken skal vi diskutere StInns formål, prinsipp, verdier og visjon. 

Her er oversikten over hva arbeidsgruppen for organisasjonsutvikling skal ta for seg

For dette semesteret mangler vi for øyeblikket én ekstern representant fra studentmassen. Dette er et viktig perspektiv, da vi trenger noen utenfor organisasjonen til å komme med syn vi ellers kunne vært blinde for. Du kan stille selv om du er klassetillitsvalgt. Du trenger ikke tidligere erfaring med organisasjonsutvikling for å stille.

Arbeidet på dette prosjektet gir god innsikt i hva som er viktig for kjernen til en organisasjon, og hvordan en organisasjon struktureres. Dersom du har planer i å jobbe i noen form for organisasjon i fremtiden, så er dette nyttig erfaring som du kan putte på CVen. Et frivillig verv er også en givende måte å bli kjent med andre engasjerte studenter på.

Arbeidet kommer til å foregå over to arbeidsmøter, og to seminarer i løpet av semesteret. Neste arbeidsmøte holdes fredag 22. mars, og arbeidsbolken for semesteret er planlagt å være ferdig innen 23 mai. Mat blir servert under møtene, og reiseutgifter blir dekket.

Dersom du ønsker å stille, så må du sende inn et motivasjonsbrev til stinn@inn.no innen tirsdag 26. mars. Merk e-posten "Valg til arbeidsgruppen i organisasjonsutvikling".

Ønsker du mer informasjon, så kan du lese mandatet for prosjektet her