Ledig verv: Observatør i Ansettelsesutvalget

Ledig verv: Observatør i Ansettelsesutvalget

Vi trenger en student til å holde et øye med ansettelseprosessen

Arbeidsutvalget er det organet i høgskolesystemet som bestemmer kravspesifikasjoner, tilsettinger og opprykk i faglige stillinger. Det er derfor viktig at studentene blir representert når det bestemmes hvem som skal undervise dem. Dette er hvor du kommer inn. Vi er ute etter en observatør (med tale- og forslagsrett) som ikke er redd for å angripe saken fra et studentperspektiv i et møte med prorektorer og dekaner. Observatøren deltar på møtet sammen med en hovedrepresentant (med tale-, forslag- og stemmerett).

Utvalget møtes en gang i måneden. Enten i Elverum, Lillehammer, eller over Skype. Eventuelle reisekostnader blir dekket av høgskolen. Sakspapirer blir normalt sendt ut fredag uken før møtet er fastsatt. Vervet medfører en taushetsplikt.

For mer informasjon om vervet, så kan du kontakte  christine.haugland@inn.no.

Vervet utnevnes av Arbeidsutvalget i StInn. For å stille til vervet, så sender du et motivasjonsbrev til  stinn@inn.no. Frist for innsending er mandag 24. september 23:59.